14.8.2023 - 08:00

Sök stipendium för att forska utomlands

Är du post doc-forskare? Planerar du att forska utomlands en tid för att vidga vyerna? Nu kan du ansöka om ett stipendium från Stiftelsernas post doc-pool för en utlandsvistelse för åtminstone ett läsår – med alla kostnader inkluderade. Av en motiverad orsak kan också kortare vistelser på minst 6 månader stödas och kompletterande finansiering beviljas.

SLS är med och finansierar stipendierna. Vi stöder främst humanister och samhällsvetare med ett forskningsämne som på något sätt tangerar den svenska kulturen eller det svenska språket i Finland.

Ansökan om post doc-poolens stipendier är öppen 15.8–15.9.2023. Läs mer och ansök på post doc-poolens webbplats.