25.5.2021 - 08:40

Sociologen Edvard Westermarcks banbrytande forskning synas i ny bok

En ny idéhistorisk antologi sätter fokus på sociologen, antropologen och moralfilosofen Edvard Westermarck, som var en av Finlands internationellt mest kända forskare under 1900-talets första hälft. Efter att Westermarck och hans forskning i decennier haft en undanskymd roll lyfter författarna till boken fram hans skolbildande forskningsgrepp och visar att det är både vetenskapligt och samhälleligt relevant än i dag.

Edvard Westermarck (1862–1939) inspirerades av Charles Darwin i sin forskning om äktenskapets och moralens ursprung och utveckling. Han var en pionjär inom sociobiologin, evolutionspsykologin och evolutionsantropologin och insåg den betydelse känslor kring moral och familjebildning har för människogemenskaper. Även hans framstående elever Gunnar Landtman, Rafael Karsten, Yrjö Hirn, Rudolf Holsti och Ragnar Numelin använde det evolutionistiska perspektivet för att undersöka ursprung och uttrycksformer för vitt skilda fenomen, såsom religionen, samhällsklasserna, konsten, staten, migrationen och diplomatin.

Den nyutkomna boken Moral, evolution och samhälle lyfter även fram Westermarcks och hans närkrets samhällsengagemang, bland annat hans egna vetenskapliga argument för en liberalare syn på homosexualitet samt systern, författaren och konstnären Helena Westermarcks emancipatoriska synpunkter i hennes skönlitterära produktion.

– Westermarck var en person som på grund av sitt nydanande tänkande stack ut från den ideologiska bakgrund som var tidstypisk för hans kulturkrets. Han skulle känna sig hemma i den liberala värdepluralistiska och sekulära kultur som vi lever i på 2020-talet och utan svårigheter kunna ge sig in i ett vetenskapligt samtal och både göra sig förstådd och förstå tankegången hos dagens forskare, konstaterar bokens redaktörer Otto Pipatti och Petteri Pietikäinen.

Författarna till antologin studerar den så kallade Westermarckska skolan ur ett brett idéhistoriskt perspektiv och visar på kopplingar mellan kretsens tänkande och samtida ideologiska strömningar, såsom liberalism, nationalism, sekularism och naturalism.

I boken medverkar Jouni Ahmajärvi, Julia Dahlberg, Petteri Pietikäinen, Otto Pipatti och Niina Timosaari-Hyry.

 

För recensionsexemplar och intervjuförfrågningar, kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska, hanna.riska@sls.fi eller +358 40 558 2096.

 

Moral, evolution och samhälle
Edvard Westermarck och hans närmaste krets
Red. Otto Pipatti & Petteri Pietikäinen
Cirkapris 24 euro
ISBN 978-951-583-526-0
277 s., häftad, illustrerad
Omslag: Maria Appelberg
Utges i Sverige i samarbete med Appell Förlag
Läs boken gratis på sls.fi

 

Pressbilder:

1. Omslag: Maria Appelberg. Omslagsbild: Magnus Enckells porträtt av Edvard Westermarck (1913). Olja, 70 x 75 cm. Nylands nation vid Helsingfors universitet. Foto Fredrik Forssell.

2. Marknad i Amzmiz i Stora Atlasbergen, Marocko, fotograferad av Edvard Westermarck 1898. Åbo Akademis bildsamlingar. Foto Edvard Westermarck.

3. Edvard Westermarck utanför sin villa nära Tanger i Marocko 1920. Åbo Akademis bildsamlingar. Fotograf okänd.

4. Gunnar Landtman ägnade sig åt fältarbetet bland invånarna på ön Kiwai i Papua Nya Guinea åren 1910–1912 och övertygades då om att samhällelig jämlikhet rådde i tidiga samhällen. Allmänetnografiska bildsamlingarna, Museiverket.

5. Bokens författare (fr.v.) Otto Pipatti, Julia Dahlberg, Niina Timosaari-Hyry, Petteri Pietikäinen och Jouni Ahmajärvi. Foto Janne Rentola/SLS.