22.8.2019 - 14:00

SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut utlyser skivutgivningssamarbete 2020

Du spelar in, vi ger ut.      

SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut (SLS/FMI) utlyser möjlighet till utgivningssamarbete. Utgivningen sker i institutets skivserie Folkmusik från Finlands svenskbygder på nätet och i CD-format. Ansökan är öppen för alla som spelar, sjunger eller annars utövar folkmusik eller musik kopplad till genren.

Utgivningen sker inom ramen för institutets verksamhetsplan och -budget och görs under 2020. Ett avtal uppgörs mellan samarbetsparterna. SLS/FMI reserverar resurser för utgivningens tryckkostnader, grafik, foto, tillståndsavgifter, distribution, nätspridning och marknadsföring. Artisten ansvarar för övriga kostnader och för det praktiska utförandet av inspelningen. 

Ansökningar lämnas in senast 7.10.2019 på sls.fi/skivutgivningssamarbete2020

Till ansökan bifogas en demoinspelning i wav- eller mp3-format, minst 15 minuter lång.

För mer information, kontakta

Annika Richard
producent, SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut
naavxn.evpuneq@fyf.svif.sls@drahcir.akinna
+358 6 319 5605 / +358 40 487 0900