11.1.2021 - 08:00

SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut ger ut skivor med grupperna Ostrobothnia Jazz Sextet och Röttren under 2021

Svenska litteratursällskapet i Finland/Finlands svenska folkmusikinstitut (SLS/FMI) har valt två samarbetspartner för skivutgivningen 2021: Ostrobothnia Jazz Sextet från Österbotten och Röttren från Västnyland. Två skivor kommer att ges ut i SLS/FMI:s skivserie Folkmusik från Finlands svenskbygder. Skivorna publiceras på flera musiktjänster som Spotify, Youtube Music och Itunes, och ges dessutom ut på cd.

Ostrobothnia Jazz Sextet spelar företrädesvis musik av den argentinske tonsättaren och musikern Astor Piazzolla, tango nuevo, som rör sig i gränslandet mellan jazz och tango. Temat för skivan som Ostrobothnia Jazz Sextet gör i samarbete med SLS/FMI är skärgårdslåtar, det vill säga musik med anknytning till kust- och ölandskap, i folklig tradition.

Ostrobothnia Jazz Sextet består av medlemmarna Peter Nordwall, Ralf Nyqvist, Mikael Långbacka, Rickard Slotte, Marcus Söderström och Stefan Broqvist.

Röttrens skiva kommer att bestå av västnyländsk spelmansmusik och låtar ur mästerspelmannen Erik Dannbergs notsamlingar. En stor del av skivans innehåll kommer att bestå av låtar som inte har spelats in tidigare.

Röttren består av medlemmarna Marina Aspelin, Ingolf Backman, Anders Holmberg, Linnea Holmberg och Tommi Pietiläinen.

SLS/FMI:s skivsamarbete utlyses årligen. Tolv artister ansökte om skivsamarbete för år 2021.

Tilläggsinformation ges av producent Niklas Nyqvist, SLS/FMI, avxynf.aldivfg@fyf.svif.sls@tsivqyn.salkin , tfn 040 665 6582.