7.3.2019 - 12:30

SLS utlyser medel för forskningsprojekt

Medel kan sökas för 1–4 åriga projekt och summan kan uppgå till högst 600 000 euro. Projekten startar 2020.

Projekten skall anknyta till det svenska i Finland och vara relaterade till sällskapets intresseområden: historia, litteraturvetenskap, samhällsvetenskaper, svenska språket och traditionsvetenskaper.

Ansökningar lämnas in via SLS webbtjänst som är öppen 1–29.3.2019.

Anvisningar för ansökan hittas här och mer information om projektfinansiering här