12.1.2021 - 08:00

SLS utgivning våren 2021: Från häxprocesser till skärgårdsmelodier

I vår bjuder SLS på allt från topelianska barnboksklassiker till den dramatiska berättelsen om en österbottnisk kvinna som brändes levande på bål.

Först utkommer Läsning för barn och Övrig barnlitteratur av Zacharias Topelius, fyllda till brädden med sagor, pjäser och visor. I Marko Lambergs Häxmodern får vi får följa med den olycksdrabbade Malin Matsdotters liv under 1600-talets häxhysteri. Till 100-årsjubileet i mars utkommer Folkhälsans historia Mitt i samhället, nära människan, och vårens sista bok blir Moral, evolution och samhälle om den inflytelserika socialantropologen Edvard Westermarck. Till sommaren får vi njuta av en skiva fullspäckad av skärgårdslåtar med svängiga Ostrobothnia Jazz Sextet.

Läsning för barn
Zacharias Topelius
Utg. Hanna Kurtén & Ulrika Gustafsson
januari 2021

Läsning för barn utkom i åtta volymer 1865–1896 och är i dag en klassiker. Här samsas kända sagor som ”Sampo Lappelill” och ”Adalminas pärla”, pjäser som ”Fågel blå” och visor som ”Sov du lilla videung”, ”Lasse liten” och ”Nu står jul vid snöig port”. Topelius var banbrytande på många sätt: han omskapade genrer, tog barnets fantasi på allvar och bjöd in läsaren genom humor, lyhördhet och direkt tilltal. I inledningen till Läsning för barn redogör Olle Widhe för hur Zacharias Topelius blev en föregångare inom barnlitteraturen i Norden.

Övrig barnlitteratur
Zacharias Topelius
Utg. Ina Krokfors
januari 2021

Övrig barnlitteratur innehåller ett hundratal verk av Topelius som inte ingår i Läsning för barn. Här kan du hitta allt från folksägner, visor och fabler till artiklar om djurskydd, naturvetenskapliga rön och tekniska uppfinningar. I utgåvan ingår också bilderböcker med text av Topelius, såsom Barnens sommar på landet I–II med illustrationer av Alexandra Frosterus-Såltin och Annas sommar illustrerad av Hanna Frosterus-Segerstråle. Dessutom publiceras Topelius fria översättningar av ett urval av Grimms sagor, Barnträdgården, och Oscar Pletschs bildverk för barn med strofer av Topelius.

Häxmodern. Berättelsen om Malin Matsdotter
Marko Lamberg
januari 2021

När Malin Matsdotter på 1630-talet flyttade från Österbotten till Stockholm kunde hon inte ana sitt öde. Hennes liv innehöll en rad tragedier och när rädslan för den svarta magin och jakten på misstänkta häxor tog fart i staden stod hon bland de utpekade. I augusti 1676 brändes ”Rumpare-Malin” levande – och hon var inte det enda offret för stadsbornas vrede. Bara en kort tid därefter började det gå upp för överheten att hela den omfattande klappjakten var resultatet av påtryckningar och lögner. Hundratals barn, ungdomar och pigor hade uppträtt med fabulerade vittnesmål i rätten – bland dem Malins egna döttrar.

Mitt i samhället, nära människan. Samfundet Folkhälsan i svenska Finland 1921–2021
Julia Dahlberg
mars 2021

Folkhälsans historia inleds när den så kallade Florinska kommissionen vid SLS grundas 1911, för att tio år senare ombildas till Samfundet Folkhälsan. Vi får följa Folkhälsans utveckling från starten med ärftlighetsforskning och hälsosystrar till dagens mångfacetterade roll som medborgar- och forskningsorganisation samt producent av utbildning och service. Boken är rikt illustrerad och bygger på tidigare oanvända källor ur Folkhälsans arkiv.

Moral, evolution och samhälle. Edvard Westermarck och hans närmaste krets
Red. Otto Pipatti & Petteri Pietikäinen
maj 2021

Sociologen, antropologen och moralfilosofen Edvard Westermarck (1862–1939) hade ett stort inflytande över samhällsvetenskaperna framför allt i Finland men också internationellt fram till andra världskriget. I dag finns ett nyväckt intresse för Westermarcks evolutionism inom den internationella samhälls- och beteendevetenskapliga forskningen. Antologin Moral, evolution och samhälle ger en bred bild av Westermarcks idéer och kretsen, inklusive släktkretsen, runt honom.

SLS/Finlands svenska folkmusikinstituts skivsamarbete
Ostrobothnia Jazz Sextet
maj/juni 2021

Svenska litteratursällskapet i Finland/Finlands svenska folkmusikinstitut (SLS/FMI) ger under senvåren ut en skiva med Ostrobothnia Jazz Sextet i skivserien Folkmusik från Finlands svenskbygder. Ostrobothnia Jazz Sextet spelar företrädesvis musik av den argentinske tonsättaren och musikern Astor Piazzolla, tango nuevo, som rör sig i gränslandet mellan jazz och tango. Temat för vårens skiva är skärgårdslåtar, det vill säga musik med anknytning till kust- och ölandskap, i folklig tradition. Skivan publiceras på flera musiktjänster och ges dessutom ut på cd.

Håll dig uppdaterad om vår kommande utgivning på sls.fi.

För recensionsexemplar av böckerna, kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 9 618 775 35.

För tilläggsinformation om skivsamarbetet, kontakta producent Niklas Nyqvist, SLS/FMI, avxynf.aldivfg@fyf.svif.sls@tsivqyn.salkin eller +358 40 665 6582.