14.6.2021 - 08:00

SLS utgivning hösten 2021: Från självutlämnande dagböcker till åländsk autonomi

Höstens böcker bjuder på bredd: från 1800-talet till i dag, med nedslag i allt från handel, resor, journalistik och dagbokstexter till uttal på svenska och den åländska autonomin. I höst ger vi också ut en skiva med västnyländsk folkmusik av gruppen Röttren.

Bläddra i vår utgivningsbroschyr.

I år fyller Ålands självstyrelse 100 år, och då passar det bra att ställa frågan: vad kännetecknar en välfungerande autonomi? I Det åländska självstyrets kvaliteter granskar statsvetarna Jan Sundberg och Stefan Sjöblom framgångsfaktorerna, som också är intressanta ur ett globalt perspektiv.

Att mötas kring varor är en djupdykning i småhandel och byteshandel mellan 1850 och 1950. I antologin, som historikerna Johanna Wassholm och Ann-Catrin Östman sammanställt, möts säljare och köpare med olika bakgrund, på olika platser och runt olika slags varor.

Hur lär sig de som inte har svenska som första språk ett begripligt uttal? I Uttalsinlärning med fokus på svenska ser språkforskarna Maria Kautonen och Mikko Kuronen närmare på både inlärning och hur man undervisar i uttal. De ger samtidigt en bra överblick av forskningsläget kring uttal.

Leva skrivande

Poeten Kerstin Söderholm räknas till 1920-talets modernister och är också känd för sina inåtblickande dagböcker. Inledningen av författaren och översättaren Jonas Ellerström leder läsaren in i en textvärld där Söderholm outtröttligt problematiserar sig själv. Kerstin Söderholms dagböcker (utg. Pieter Claes & Elisa Veit) utkommer digitalt.

Också journalisten och kemisten Guss Mattsson, som gjorde sig ett namn som träffsäker kåsör, levde skrivande. I webbutgåvan En tur om hörnet (utg. Clas Zilliacus) publiceras tjugo brev från hans resa runt Afrika med ångbåt 1914. Med sinne för detaljer dokumenterar Mattsson en lång och händelserik resa över haven, samtidigt som första världskriget håller på att bryta ut.

Flera decennier tidigare var författaren Zacharias Topelius också aktiv som journalist, inte minst som kåsör. I journalistrollen tänkte han i nya banor och lyckades fånga tidningsläsarnas intresse. Webbutgåvan Publicistik samlar hans texter från 1842–1892. Utgivare är Pia Asp, Mats Dahlberg, Jens Grandell, Maren Jonasson, Eliel Kilpelä och Frida Wickholm.

SLS årsbok Historiska och litteraturhistoriska studier 96 riktar i årets nummer in sig på teknologi och känslor och krockar mellan dem, i äldre brev och lyrik men även nyare prosa. Numret rymmer också mycket annat – här kan man välja att läsa från pärm till pärm eller bara en enskild essä. Redaktörer är Anna Biström och Johanna Wassholm. På hls.journal.fi finns också fyra tidigare nummer.

Sällsynta folkmusiklåtar blir skiva

Årets andra skiva är ett samarbete mellan Finlands svenska folkmusikinstitut (FMI) och musikerna i Röttren. Folkmusik från Västnyland med guldkorn ur mästerspelmannen Erik Dannbergs arkiv tolkas av Marina Aspelin, Ingolf Backman, Anders Holmberg, Linnea Holmberg och Tommi Pietiläinen.

 

Håll dig uppdaterad om vår kommande utgivning på sls.fi.

 

För recensionsexemplar av böckerna, kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska, hanna.riska@sls.fi eller +358 40 558 2096.

För tilläggsinformation om skivor och Folk och musik, kontakta producent Niklas Nyqvist, SLS/FMI, niklas.nyqvist@sls.fi eller +358 40 665 6582.

 

Bild ur Med kamera och koffert. Foto (bearbetat): Mona Morales-Schildt. SLS/Göran Schildts arkiv.