16.3.2022 - 14:55

SLS söker en författare för en biografi över syskonen Arvid, Harald, Dagmar och Arthur Neovius

Bakgrund

Frithiof och Natalie Neovius hade fyra barn, Arvid (1861–1916), Harald (1863–1930) Dagmar  (1867–1939) och Arthur (1869–1938), som alla gjorde betydande samhällsinsatser.

SLS har två fonder med koppling till denna syskonskara, nämligen Arvid Neovius fond och Harald och Jenny Neovius minnesfond. Donator till den förstnämnda fonden var Dagmar, som med fonden och dess namn önskade ihågkomma sin bror Arvid. Donator till den andra fonden var Jenny Neovius (1868–1939) som önskade att fonden uppkallades efter henne och maken Harald.

Ett av Dagmars önskemål i samband med inrättandet av Arvid Neovius fond var att en biografi över Arvid skulle utges. Svenska litteratursällskapet (SLS) vill nu uppfylla detta önskemål och samtidigt uppmärksamma samtliga syskon och deras livsgärning.

Presentation av syskonen Neovius

Arvid, Harald, Dagmar och Arthur var barn till lantdagsmannen och generallöjtnanten Frithiof Neovius och hans maka Natalie, född Geschwend. Syskonen fick en utpräglat fosterländsk uppfostran och förenades i kampen mot förryskningen.

Arvid Neovius gick, efter att ha genomgått kadettskolan i Fredrikshamn, in för den akademiska banan och blev filosofie doktor 1891. Arvid Neovius blev en känd och aktad publicist efter att 1894 ha knutits till tidningen Nya Pressen. Tidningen drogs in år 1900 och samma år blev han invald i lantdagen som representant för borgarståndet. Från hösten 1900 förde han en kamp mot förryskningen i den illegala tidningen Fria Ord. Arvid Neovius blev invald i enkammarlantdagen 1907.

Harald Neovius genomgick också kadettskolan och var en kort tid underlöjtnant vid Finska Gardet innan han utbildade sig till arkitekt. Han anslöt sig under ofärdsåren till den hemliga motståndsrörelsen Kagalen, där han verkade som kassör. Som förvaltare och delägare av Notsjö gård i Urdiala (Urjala) under ett kvartssekel blev Harald Neovius en förgrundsgestalt i trakten.  Han hade många styrelse- och förtroendeuppdrag i olika föreningar, samfund och företag.

Dagmar Neovius grundade 1894 Nya svenska småskolan i Helsingfors. Hon var en av de främsta förespråkarna för grundandet av Marthaförbundet 1899 och medlem i centralstyrelsen. Dagmar var en central aktör i det passiva motståndet mot förryskningen och hjälpte brodern Arvid att redigera och distribuera Fria Ord. Dagmar invaldes 1907 i lantdagen som en av de första svenskspråkiga kvinnorna. Hon var mycket aktiv på olika poster i samhället fram till 1930-talet.

Även Arthur Neovius genomgick kadettskolan innan han avlade examen i juridik vid Helsingfors universitet. Han gjorde därefter en lång karriär i bankbranschen bl.a. som verkställande direktör för Suomen Kauppapankki i Viborg, direktör för Åbo Aktiebank och Unionbanken och ombudsman i Bankföreningen. Arthur verkade även som senatens representant i handels- och finansfrågor i Berlin 1918.

Biografin över syskonen Neovius

Svenska litteratursällskapet i Finland utlyser uppdraget att skriva en biografi över syskonen Neovius. Boken ges ut på svenska av SLS. Personen vi söker ska ha lämplig akademisk bakgrund, påvisad god skriftlig förmåga och gärna erfarenhet av att skriva populärvetenskapliga verk. För arbetet utbetalas arvode enligt överenskommelse. Avsikten är att arbetet med biografin inleds senast hösten 2022.

 

Skicka din ansökan senast 14.04.2022 elektroniskt till forskningschef Christer Kuvaja, e-post: puevfgre.xhinwn@fyf.svif.sls@ajavuk.retsirhc . Vi ber dig bifoga en plan över arbetet, CV och förteckning över publikationer.

Tilläggsinformation ges av Christer Kuvaja (e-post: puevfgre.xhinwn@fyf.svif.sls@ajavuk.retsirhc , tfn 09-618 771 01, mobil 040 152 2314).