2.4.2020 - 08:00

SLS skapar webbplats för hushållsböcker från 1700-talet och digitaliserar delar av J.O. Ranckens arkiv

Årets idétävling om vad SLS ska samla in, digitalisera och publicera är avgjord. SLS förverkligar den här gången två idéer.

Ett urval av J.O. Ranckens arkiv med korrespondens och folkloristiskt material ska digitaliseras. Förslaget lämnades in av Viveca Rabb och Anne Lehto, vice direktör respektive direktör vid vetenskapsbiblioteket Tritonia i Vasa. J.O. Rancken (1824–1895) var pedagog och historiker, verksam huvudsakligen i Vasa. Han arbetade aktivt för den svenska folkliga kulturen i Finland både som skribent och genom idogt insamlingsarbete, och kom att bli en framträdande pionjär på området. Ranckens material tillhör Åbo Akademi.

SLS kommer också att producera en webbplats med hushållsböcker från 1700-talet, på förslag av Märtha Norrback, äldre redaktör vid SLS. Avsikten är att digitalisera och transkribera hushållsböcker med anknytning till Finland, samt att publicera eller länka till redan utgivna svenska hushållsböcker. På webbplatsen ska också finnas en förteckning över recepthandskrifter i finländska och svenska arkiv.

Sammanlagt lämnades 12 idéer in till SLS.

– Jag vill tacka alla dem som bidrog med idéer. Samtliga idéer var genomtänkta och av hög kvalitet, säger SLS utgivningschef Jennica Thylin-Klaus.

Projekten inleds 2021. SLS har reserverat 400 000 euro för arbetet, varav 330 000 euro används för webbplatsen med hushållsböcker och 70 000 euro för digitaliseringen av urvalet ur Ranckens arkiv.

 

För mer information, kontakta

Jennica Thylin-Klaus
utgivningschef, Svenska litteratursällskapet i Finland
wraavpn.gulyva-xynhf@fyf.svif.sls@sualk-nilyht.acinnej , +358 50 343 4750

Bilden:

J.O. Rancken. Fotograf okänd. (SLS 614/Fotografier av folkkultur i Finland)
Stensböle hushållsbok, 1700-talet. (SLSA 1070/Stensböle gård, gårdsarkivet)