28.10.2020 - 08:30

SLS publicerar tusentals sägner på den nordiska plattformen Sägenkartan

Jättar, tomtar, spöken och andra övernaturliga väsen har huvudrollen när Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) publicerar över 3100 svenskspråkiga sägenuppteckningar från Finland och Estland på den digitala plattformen Sägenkartan.

SLS vill synliggöra berättelserna och den svenska folktron i Finland i ett bredare perspektiv och i en kontext med svenskt och norskt material. Näcken, troll, mytiska djur, tomtar, spöken och många andra av folktrons varelser, men också föremål och platser med övernaturliga krafter, virvlar förbi i de spännande sägnerna. Sägnerna är ursprungligen upptecknade i slutet av 1800-talet och under de första decennierna av 1900-talet i hela det svenska språkområdet i Finland, men även i Estlands svenskbygder. Sägnerna är sedan tidigare tryckta i volymen Mytiska Sägner, som i sin tur ingår i det omfattande samlingsverket Finlands svenska folkdiktning utgivningen av SLS.

Sägenkartan lanserades 2017 av Institutet för språk och folkminnen i Sverige för att tillgängliggöra samlingarna och därmed öka intresset för och kunskapen om folkminnen. Kartan innehåller tusentals berättelser om väsen och föreställningar i folktron, kopplade till den ort där de samlats in. Nu är SLS material sökbart enligt samma logik. På Sägenkartan kan användaren bland annat få en överblick av antal sägner per område, spara sina favoritberättelser och dela dem på sociala medier.

Till SLS material på Sägenkartan

Kontakt

Tilläggsuppgifter om SLS material på Sägenkartan:
Pia Lindholm, arkivarie, Svenska litteratursällskapet i Finland
cvn.yvaqubyz@fyf.svif.sls@mlohdnil.aip +358 40 759 0017