28.1.2021 - 13:45

SLS publicerar konstnären Mathilda Rotkirchs arkivmaterial på nätet

Mathilda Rotkirch (1813–1842) har ibland kallats den första moderna kvinnliga konstnären i Finland. Under en tid då konstnärsutbildning inte var tillgänglig för kvinnor studerade hon som privatelev i Stockholm och gjorde en bildningsresa till Mellaneuropa. Nu publicerar Svenska litteratursällskapet (SLS) hennes arkivmaterial på den nationella sökportalen Finna.fi.

Mathilda Rotkirch föddes på Stensböle gård, som ägdes av hennes far, hovrättspresidenten C. F. Rotkirch. Som den kanske första finländska kvinnan att uppfattas som professionell konstnär var hon en pionjärgestalt och en viktig förebild för senare kvinnliga konstnärskap. Rotkirch konstnärliga produktion består främst av porträtt ur familje- och bekantskapskretsen, och flera av hennes målningar finns i Stensböle gårds samlingar. Det arkivmaterial som nu publiceras ingår i Stensböle gårds arkiv.

Ett material fyllt av konst och kultur

SLS publicerar nu den journal och skissbok i vilka Mathilda Rotkirch dokumenterade sin kultur- och bildningsresa till Tyskland, Schweiz, Italien och Frankrike 1840–1841. Noteringar om musei- och operabesök, sevärdheter och natursköna platser varvas med andra handlingar från resan; tillstånd att måla i Louvren och Musée du Luxembourg, anteckningslappar och torkade växtblad.

Utöver materialet från bildningsresan publiceras en förteckning över Mathilda Rotkirchs målningar på Stensböle gård, en ytterligare skissbok och lösa skissblad, hennes minnesalbum och verser och minnestal med anledning av hennes död 1842. Allt material som publiceras på sls.finna.fi blir tillgängliga under en Creative Commons-licens och får användas fritt så länge upphovsman och källa (Svenska litteratursällskapet i Finland) uppges.

Mer material från Stensböle gård på kommande

Svenska litteratursällskapet digitaliserar och publicerar systematiskt material ur Stensböle gårds arkiv, som berättar om gårdens och dess ägarfamiljers historia från 1500-talet och framåt. Stensböle gårds arkiv innefattar totalt 26 hyllmeter material. Material som berör gården och dess administration på dryga 6 hyllmeter kommer att digitaliseras helt under kommande år och till största delen även att läggas ut på Finna.


För mer information, kontakta

Arkivchef Kristina Linnovaara
040 168 8088
xevfgvan.yvaabinnen@fyf.svif.sls@araavonnil.anitsirk