9.10.2019 - 09:30

SLS publicerar folkloristisk skatt på ny webbplats

Materialpublikationen Finlands svenska folkdiktning är en av SLS verkliga skatter med 21 volymer finlandssvensk folkkultur, insamlad kring sekelskiftet 1900. Det rika materialet som innehåller bland annat sagor och sägner, folkvisor, folkdans, lekar och spel, blir nu fritt tillgängligt för forskare, musiker och alla intresserade då SLS publicerar samtliga volymer på webbplatsen folkdiktning.sls.fi

På webbplatsen går det att läsa och ladda ner samtliga volymer av Finlands svenska folkdiktning samtidigt som spelmansvolymerna tillgängliggörs i bearbetad form. Materialet i volymerna VI A1 Äldre dansmelodier, VI A2 Yngre dansmelodier och VI A3 Bröllopsmusik är sökbara via en databas och de sammanlagt omkring 3000 melodier som ingår i volymerna är tillgängliga som digitala versioner. I databasen finns också information om spelmännen och upptecknarna, samt tilläggsmaterial om den finlandssvenska spelmanstraditionen.

På sikt kommer webbplatsen att kompletteras med visvolymerna V 1 Den äldre folkvisan och V 3 Sånglekar i bearbetad form och digitaliserat material ur originalsamlingarna som i huvudsak finns bevarade i Svenska litteratursällskapets arkiv.

Finlands svenska folkdiktning har tidigare getts ut av SLS i bokform 1917–1975.

För mer information kontakta
Arkivarie Pia Lindholm
040 759 0017
cvn.yvaqubyz@fyf.svif.sls@mlohdnil.aip