29.5.2018 - 11:45

SLS premierar nybakade studenter

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) delar för tredje gången ut pris till de abiturienter som fått högsta poäng i studentskrivningarna i modersmålet, historia och samhällslära. Prisen, som emottas vid en tillställning på SLS, har uppskattats stort både av studenterna och skolorna.

”Studentpriset är en del av den satsning som SLS gör för skolorna. Med priset vill vi också främja intresset för universitetsstudier i svenska språket, historia och samhällsvetenskaper”, säger SLS forskningschef Christer Kuvaja.

I år delas priset ut till tre studenter som utexamineras läsåret 2017−2018. Pristagarna får ett pris om 1000 euro var och ett diplom.

Följande studenter premieras:

Studentpriset i modersmålet tilldelas Klara Nybäck, Topeliusgymnasiet i Nykarleby

Studentpriset i historia går till Erik Holmberg, Gymnasiet Grankulla samskola

Studentpriset i samhällslära tillfaller Elias Ketonen, Katedralskolan i Åbo

Prisutdelningen hålls i Svenska litteratursällskapets hus (Riddaregatan 5) i Helsingfors fredagen den 8 juni klockan 15.00. Medierna är varmt välkomna att närvara vid prisutdelningen.

 

Vid frågor, kontakta forskningschef Christer Kuvaja 09 618 771 01, christer.kuvaja@sls.fi eller kommunikationschef Marika Mäklin, 040 739 0149 marika.maklin@sls.fi.