30.9.2022 - 08:59

SLS nomineringskommitté utsedd

SLS årsmöte utsåg den 7 april 2022 professor Nils Erik Villstrand och bergsrådet Ole Johansson till medlemmar av sällskapets nomineringskommitté. Därtill har SLS vetenskapliga råd respektive finansråd utsett akademilektor Ann-Catrin Östman och lagman Johan Aalto till medlemmar i nomineringskommittén.

SLS nomineringskommitté inrättades under årsmötet i våras. Kommitténs uppgift är att ge förslag till årsmötet vid val av medlemmar till de högsta förtroendeorganen vetenskapliga rådet och finansrådet, och vid val av revisor. Enligt nomineringskommitténs arbetsordning väljer årsmötet två medlemmar, vetenskapliga rådet en medlem och finansrådet en medlem till kommittén. Sällskapets ordförande och skattmästare medverkar i nomineringskommitténs arbete.