25.3.2022 - 10:42

SLS med och finansierar Svenska Akademiens ordbok

Svenska Akademien inleder år 2024 arbetet med en uppdaterad version av Svenska Akademiens ordbok (SAOB) i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond.

Utgivningen av SAOB har pågått sedan 1890-talet. År 2023 når arbetet bokstaven Ö men därefter finns behov av uppdateringar, korrigeringar och förbättring av den digitala tillgängligheten. Den uppdaterade ordboken blir helt digital och arbetet ska slutföras på högst tio år.

Den totala kostnaden är 100 miljoner kronor, varav Svenska Akademien står för 45 miljoner kronor. Resterande kostnader täcks av Svenska litteratursällskapet i Finland, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond.

Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm ser samarbetet som ett bevis på stiftelsers och akademiers viktiga roll i dagens samhälle.

– Med detta starka och engagerade konsortium av stiftelser och akademier möjliggörs en fortsatt utveckling av SAOB. Denna insats skapar en helt igenom aktuell historisk ordbok som befäster svenskans position som ett av de bäst dokumenterade språken i världen. Ordboken kan också bidra till utveckling av nya metoder och förståelser genom artificiell intelligens.

SAOB är utformad som en historisk ordbok som beskriver i det närmaste alla ord (cirka en halv miljon) i skriven svenska från 1521 och framåt. Ordboken vänder sig till privatpersoner, forskare, översättare, lärare, studenter och andra med ord- och språkintresse. Verket är jämförbart med ordböcker som Oxford English Dictionary och Deutsches Wörterbuch, och unikt för ett så litet språk som svenskan.