1.3.2019 - 10:00

SLS ger ut ny, öppen e-tidskrift om folkmusik


Folk och musik utkommer med första numret på fom.journal.fi.

Folk och musik är ett forum för såväl dagsaktuella som historiska ämnen inom det nordiska folkmusik- och folkdansfältet och bjuder på populärvetenskapliga artiklar, korta fritt hållna aktuella texter och kolumner. Tidskriften ger ett brett och mångvetenskapligt perspektiv på folklig musikverksamhet. Svenska litteratursällskapet i Finland/Finlands svenska folkmusikinstitut utkommer med tidskriften en gång per år. Folk och musik vänder sig till såväl musiker, sångare och dansare som forskare, studenter och en kulturintresserad allmänhet.

Det första numret av Folk och musik behandlar frågor om när tradition möter innovation. Hur upplevs mötet mellan nytt och gammalt bland folkmusikutövare och vilken roll har folkmusiken i dagens samhälle? Har folkmusiken någon plats i 2000-talets musikvärld eller drunknar den i dagens mediebrus där så gott som allt är tillgängligt på internet? Måste folkmusiken anpassas till dagens samhälle för att synas och höras? Vad är det bland utövarna som motiverar innovation respektive försvar av traditionella former och uttryckssätt? 

Artikelförfattarna i det första numret är från Finland och Skandinavien. Professor Owe Ronström från Uppsala universitet, FD Kim Ramstedt från Åbo Akademi, professor Totte Mattsson från Högskolan Dalarna samt frilansmusikern och musikforskaren Gjermund Kolltveit från Norge.

I tidskriften presenteras också två aktuella forskningsprojekt som finansieras av Svenska litteratursällskapet. Professor Johannes Brusila, presenterar projektet ”Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik. Finlandssvensk musikkultur som fallstudie” som bedrivs vid Åbo Akademi. Forskaren Niklas Nyqvist presenterar balladforskningsprojektet ”Medeltida ballader i Finlands svenskbygder”.
  

Åren 1992–2005 utkom Folk och musik i tryckt form som Finlands svenska folkmusikinstituts årsskrift. Folkmusikinstitutet införlivades i Svenska litteratursällskapet år 2008.

För mer information, kontakta

Annika Richard
Producent
Svenska litteratursällskapet i Finland/Finlands svenska folkmusikinstitut
naavxn.evpuneq@fyf.svif.sls@drahcir.akinna , +358 6 319 5605

Omslag: Ulrika Öhman (Selma & Louise)