3.7.2019 - 08:00

SLS ger ut modernisten Kerstin Söderholms författarskap digitalt

Idétävlingen om vad Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) ska samla in, digitalisera och publicera är avgjord. SLS valde att ge ut den modernistiska författaren Kerstin Söderholms skrifter digitalt. I projektet utnyttjas ny teknik för automatisk läsning av handskriven text.

– Idétävlingen väckte ett stort engagemang. Vi fick in 20 fina idéer på vad vi kunde samla in, digitalisera eller ge ut, vilket vi är mycket tacksamma över, berättar SLS utgivningschef Jennica Thylin-Klaus.

– Vi kommer att förverkliga en kombination av tre idéer som kom in via tävlingen: att fortsätta ge ut de finlandssvenska modernisterna, att lyfta fram författaren Kerstin Söderholm och att dessutom utveckla nya, smartare metoder för att digitalisera handskrivet material, säger Thylin-Klaus.

SLS vetenskapliga råd beslutade att sällskapet fortsätter sitt arbete med att digitalisera och tillgängliggöra de finlandssvenska modernisternas verk genom att ge ut en digital utgåva av författaren Kerstin Söderholms (1897–1943) författarskap. Söderholm hörde till modernistgenerationen och var under sin livstid en uppskattad lyriker, men är också känd för sin självutlämnande dagbok som utgavs postumt. I dag har hon hamnat i skuggan av andra stora samtida författare som Edith Södergran, Henry Parland och Gunnar Björling.

– Det är viktigt att de litteraturforskare som intresserar sig för Söderholms författarskap har tillgång till ett tillförlitligt källmaterial, säger Jennica Thylin-Klaus.

Tidigare har SLS bland annat gett ut Henry Parlands samlade skrifter i en digital utgåva och Edith Södergrans verk i samarbete med svenska Litteraturbanken.

I arbetet med Kerstin Söderholms författarskap kommer SLS att använda och utveckla nya modeller för automatisk läsning och transkribering av handskrivna texter. Projektet inleds år 2020 och SLS har reserverat 400 000 euro för arbetet.  För mer information, kontakta

Jennica Thylin-Klaus
utgivningschef, Svenska litteratursällskapet i Finland
wraavpn.gulyva-xynhf@fyf.svif.sls@sualk-nilyht.acinnej , +358 50 343 4750

Pressbild: Porträtt av Kerstin Söderholm. Årtal okänt. Fotograf: Helander. Svenska litteratursällskapet i Finland/Projektet Finlands svenska litteraturhistoria