15.3.2019 - 09:00

SLS ger ut biografi om 1800-talspåverkaren J. V. Snellman

Raimo Savolainens bok Med bildningens kraft. J. V Snellmans liv är den första svenskspråkiga biografin om Snellman sedan början av 1900-talet. Filosofen och publicisten Snellman var en inflytelserik aktör i 1800-talets Finland. Han arbetade för den finska nationens ställning och framhävde bildning som en förutsättning för nationens utveckling.

Under sitt liv uppträdde Johan Vilhelm Snellman (1806–1881) i många roller, som studentpolitiker, erkänd europeisk filosof och resenär i Europa, skolrektor, journalist, professor, senator och lantdagsman och dessutom som make och familjefar. Med bildningens kraft är en kronologisk framställning av Snellmans liv och verksamhet fram till 1860-talet. Fokus ligger på Snellmans egen bildningsprocess: hur han genom sina erfarenheter och sin övertygelse utvecklade ett kritiskt och självständigt tänkande och blev en aktiv opinionsbildare i samhället. Boken ger även en inblick i den samtida europeiska idévärlden och i tanken om den finska nationens ursprung. Med bildningens kraft är en förkortning av det finska originalet Sivistyksen voimalla. J. V. Snellmanin elämä (Edita Publishing Oy 2006).

Raimo Savolainen är pol.dr och docent i politisk historia vid Helsingfors universitet. Han var huvudredaktör för det stora utgivningsprojektet J. V. Snellmans Samlade arbeten i finsk översättning och har publicerat ett flertal verk inom förvaltningshistorisk och biografisk forskning från storfurstendömets tid. Sedan 2010 är han förlagsdirektör vid Edita Publishing Oy.

Raimo Savolainen
Med bildningens kraft. J. V. Snellmans liv
Översättare: Leif Pietilä & Pertti Hakala
727 s., inbunden, illustrerad
Cirkapris 38 euro
ISBN 978-951-583-442-3
Omslag: Antti Pokela

För recensionsexemplar, kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 9 618 775 35.