8.6.2022 - 08:00

SLS fortsätter att satsa på historiska recept

Idétävlingen om vad SLS ska samla in, digitalisera och publicera är avgjord. SLS kommer från och med nästa år att digitalisera och ge ut recepten i familjen af Schulténs samling från 1800-talet. Man kommer även att kartlägga och samla in tidigare okända recepthandskrifter från 1700- och 1800-talen.

– Vi fick in tio idéskisser av mycket hög kvalitet, vilket vi är väldigt glada över. Det vinnande bidraget innebär att SLS kommer att utvidga sitt arbete med att digitalisera och ge ut finländska receptsamlingar från 1700- och 1800-talen, säger SLS utgivningschef Jennica Thylin-Klaus.

För tillfället pågår projektet Historiska recept där sex handskrivna finländska receptsamlingar tillgängliggörs på webbplatsen historiskarecept.sls.fi i slutet av 2022. Det vinnande idéförslaget innebär att webbplatsen kommer att utökas till en mer mångsidig helhet.

I af Schulténs omfattande samling vid Åbo Akademis bibliotek ingår drygt 300 matrecept, färgningsrecept och praktiska råd. I samlingen finns dessutom bland annat matordningar över de rätter som serverats under supéerna och bjudningarna i hemmet. Man får med andra ord veta vilka rätter som serverades tillsammans och i vilken ordning de bars in, vilket ger en klarare bild av matkulturen i Finland under de första årtiondena av 1800-talet. Bland materialet finns också gästlistor och bordsplaceringar som kan berätta om samhällselitens nätverk och umgängeskretsar under den här tiden.

Man kommer därtill att göra en grundlig kartläggning och insamling av tidigare okända finländska receptsamlingar från 1700- och 1800-talen – material som riskerar att gå förlorat om det inte värdesätts eller förvaras på rätt sätt. Genom att digitalisera och ge ut recepthandskrifterna ser man till att de bevaras för framtiden.

– Det här är ett kulturhistoriskt värdefullt material och vi ser det som en viktig uppgift att göra det tillgängligt för både forskare och allmänhet. Frågor om matkultur och hushåll väcker stort intresse, inte minst mot bakgrund av den pågående diskussionen om hur vi kan minska vår klimatpåverkan, säger Thylin-Klaus.

Det vinnande idéförslaget lämnades in av historikern Maren Jonasson. Beslutet fattades av SLS vetenskapliga råd. Projektet inleds år 2023 och SLS har reserverat 500 000 euro för arbetet.

 

För mer information, kontakta

Jennica Thylin-Klaus
utgivningschef
wraavpn.gulyva-xynhf@fyf.svif.sls@sualk-nilyht.acinnej
+358 50 343 4750

 

Pressbilder:

1. Lista över vilka sexton rätter som serverades under en middag hos professor Carl Niclas Hellenius (adlad von Hellens) och vilka tolv rätter det bjöds på i samband med fru Temenius begravning, daterat cirka 1802–1820. Åbo Akademis bibliotek, Handskriftssamlingarna, af Schulténs samling.

2. På promotionsbalen den 10 juli 1827 på Societetshuset i Åbo serverades läckerheter också medan dansen pågick. Åbo Akademis bibliotek, Handskriftssamlingarna, af Schulténs samling.