6.9.2021 - 08:00

SLS förbinder sig till internationella principer för ansvarsfullt placerande

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) har undertecknat det FN-stödda placeringsinitiativet PRI (Principles for Responsible Investment). SLS är den första bland allmännyttiga stiftelser och fonder i Finland att förbinda sig till initiativet.

PRI består av ett globalt nätverk för investerare som bildades 2005 på uppdrag av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan. Nätverket har utvecklat placeringsprinciper som stöder investerare i deras arbete kring ansvarsfulla placeringar. Genom att underteckna PRI:s principer åtar sig SLS att betona frågor som rör miljö, samhällsansvar och ägarstyrning i sin förmögenhetsförvaltning, och att årligen offentligt rapportera om hur ansvarsfullheten tillämpas i placeringarna.

– Att gå med i PRI är en milstolpe i vårt arbete för ansvarsfullhet. Rapporteringen till PRI hjälper oss att utveckla hållbarheten i vår placeringsverksamhet och sporrar oss vidare i det arbete vi gjort under de senaste åren. Vi är stolta över att visa vårt engagemang för hållbara placeringar genom att vara med i PRI, säger ekonomichef Ninny Olin på SLS.

För tillfället omfattar PRI över 4 200 investerare globalt, varav 50 är finska aktörer. SLS, som förvaltar en förmögenhet på drygt 2 miljarder euro, är den första bland allmännyttiga stiftelser och föreningar i Finland att skriva under initiativet och därmed förbinda sig till placeringsprinciperna.

Ansvarsfullhet är ett viktigt element i vår placeringspolitik och stöder vårt mål, en långsiktigt god och hållbar avkastning. Genom att gå med i nätverket får vi hjälp med att ytterligare höja kvaliteten på vårt placeringsarbete. Vi hoppas att fler stiftelser och fonder i Finland ska följa oss och ansluta sig till PRI, säger vd Dag Wallgren.

– Det är med glädje vi välkomnar Svenska litteratursällskapet i Finland till PRI. Det är fint att se deras engagemang för införlivning av frågor rörande miljö, samhällsansvar och ägarstyrning samt ansvarsfulla investeringsmetoder i sin förmögenhetsförvaltning, som den första bland allmännyttiga stiftelser och föreningar i Finland att underteckna principerna om ansvarsfulla placeringar. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans i framtiden, säger Fiona Reynolds, vd för PRI.

 

För intervjuförfrågningar, kontakta

Ninny Olin
ekonomichef
040 765 8774
avaal.byva@fyf.svif.sls@nilo.ynnin

Dag Wallgren
vd
040 522 4648
qnt.jnyytera@fyf.svif.sls@nergllaw.gad