18.4.2023 - 15:00

SLS får unikt tillgänglighetscertifikat för sina e-böcker

SLS är den första förläggaren i Finland som beviljats Benetechs tillgänglighetscertifikat för sina e-böcker (Benetech Global Certified Accessible™, GCA).

Benetech är en global och ideell organisation som arbetar för jämlika inlärningsmöjligheter, och certifikatet är det första med specifikt fokus på tillgängliga e-böcker. Benetech utfärdar certifikatet till förläggare som tar hänsyn till alla läsares behov, också de med funktionsnedsättningar och inlärningsvariationer, och konsekvent producerar fullständigt tillgängliga e-pubar. SLS gav ut sina första e-böcker 2018 och i dag utkommer samtliga böcker också digitalt.

Mera info om certifikatet finns på bornaccessible.benetech.org (på engelska).

Bild av Pexels från Pixabay.