5.8.2019 - 09:30

SLS erbjuder nytt besökskoncept för gymnasiets kurs i samhällslära

Vad har arkiven för relevans i samhället?  Arkivens innehåll, användbarhet och funktion är obekanta för de flesta. Svenska litteratursällskapets arkiv erbjuder från och med hösten 2019 ett skräddarsytt besök för gymnasiets kurs i samhällslära: Arkiv i praktiken.

Under besöket presenteras arkivet som institution och resurs och därefter deltar eleverna i en workshop med arkivmaterial i original. Konceptet tillmötesgår läroplanen för gymnasiets kurs i samhällslära genom att fördjupa studerandes kunskaper om sin omvärld och ge redskap för att i framtiden förstå och använda arkiv.

Maximal gruppstorlek per gång: 12 elever. Besöket arrangeras på Riddaregatan 5 i Helsingfors.

För bokningar kontakta:

Nelly Laitinen, förste arkivarie
09 618 773 35
aryyl.ynvgvara@fyf.svif.sls@nenitial.yllen