16.4.2018 - 10:54

SLS arkiv tar pulsen på stadsbors upplevelser i nytt insamlingsprojekt

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) dokumenterar Helsingforsbornas upplevelser av plats och förändring i det nya insamlingsprojektet Platser i förändring. I vår står stadsdelarna Busholmen, Fiskehamnen och Arabiastranden i fokus.

– Helsingfors har genomgått stora förändringar under de senaste tio åren och därför vill vi nu dokumentera hur stadsborna själva upplever förändringen av sin närmiljö, säger Hanna Strandberg, arkivarie vid SLS arkiv.

Stadsbilden i Helsingfors, liksom i många andra tätorter, förändras snabbt och en ny urbanitet har vuxit fram på 2000-talet. Hela kvarter rivs och byggs upp, stadsdelar gentrifieras och stadskärnor och bycentrum förändras. Som exempel kan nämnas satsningarna på Kvarteret Victoria på Busholmen och ombyggnaden av Fiskehamnen i Helsingfors.

Den nya urbaniteten betonar bland annat naturen med promenadvänliga stråk som en naturlig del av staden. Lägenheter, affärer, kontor och caféer blandas i samma utrymmen och estetik och design är viktiga komponenter för att skapa en känsla av plats. Men vad tycker stadsborna om förändringarna? Hur trivs invånarna i de nybyggda stadsdelarna? SLS arkivs insamlingsprojekt Platser i förändring sker ur ett samtidsperspektiv där invånarnas upplevelser av en plats och närmiljö står i centrum.

– Hur ser dagens stadskultur ut och hur har känslan av plats förändrats? Stadsnamnen och deras förändring är också en naturlig del av stadsmiljön. Vilka namn som tilldelas nya kvarter, hur de kommersiella namnen ser ut i kvarteren och vilka ställen ortsborna hittar på egna namn för är frågor som intresserar oss, säger Sara Rönnqvist, arkivarie vid SLS arkiv.

Bjuder in stadsbor att berätta

SLS arkiv påbörjar insamlingen i april och intervjuar invånare i stadsdelarna Busholmen, Fiskehamnen och Arabiastranden fram till sommaren. Inför vårens insamling efterlyser SLS nu både nya, gamla, unga och äldre stadsbor som vill berätta om sina erfarenheter av att flytta till och bo i stadsdelarna Busholmen, Fiskehamnen eller Arabiastranden. Den som är intresserad av att delta i insamlingen ombeds kontakta Svenska litteratursällskapet (tfn 09 618 777, epost: info@sls.fi).

Det tvååriga projektet består utöver vårens insamling även av en frågelista som publiceras i höst. Under insamlingsarbetet ringar SLS arkiv in stadsbornas erfarenheter och upplevelser av sin närmiljö med dess service (på svenska), trafikrutter, tillgänglighet, skola och aktiviteter i respektive område. 

Under år 2019 dokumenterar SLS arkiv även förändringar i övriga tätorter i Svenskfinland.

SLS gör insamlingen i samarbete med Svenska Yle.

För mer information, kontakta
Sara Rönnqvist
arkivarie, Svenska litteratursällskapet i Finland
09 618 775 78, sara.ronnqvist@sls.fi
www.sls.fi/platseriforandring

Pressbilder: Arkivbilder från Helsingfors kan laddas ner från sls.finna.fi