5.8.2020 - 15:00

Skicka in ditt bidrag till snapsvise-FM

De finländska mästerskapen i snapsvisekonst är här igen! 

Alla vänner av dryckesvisor är välkomna att skicka in bidrag till tävlingen, som avgörs den 4 oktober 2020 kl 12.00 på Hotel Sea Front i Ekenäs. De fem bästa visorna går sedan vidare till landskampen mot Sverige som arrangeras lördagen den 14 november i Helsingfors.

Tävlingsreglerna är följande:

  • Bidragen ska vara skrivna på svenska
  • Visans text får inte vara publicerad tidigare.
  • Skriv texten till en känd melodi, glöm inte att uppge vilken.
  • Varje deltagare får sända in högst tre visor.

Skicka in ditt bidrag här senast 31.8!

Mästerskapen i nyskrivna snapsvisor arrangeras av Finlandssvenska Rimakademin, FiRA. SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut tar emot och arkiverar alla bidrag. 

 

Frågor kan riktas till folkmusikinstitutet på e-postadressen sbyxzhfvx@fyf.svif.sls@kisumklof   eller per telefon till arkivarie Synnöve Svanström, tfn 06-319 56 03.

 

Foto: Fest hos Åström, 1908. Fotograf: Bernhard Åström. SLS/ Veterinär Bernhard Åströms glasplåtsamling (SLS 1555_949).