3.6.2019 - 10:45

Skicka in ditt bidrag till snapsvise-FM

De 20:e finländska mästerskapen i snapsvisekonst är här! 

Alla vänner av dryckesvisor är välkomna att skicka in bidrag till tävlingen, som avgörs lördagen den 5 oktober 2019 kl. 13 i Helsingfors. De fem bästa visorna går sedan vidare till landskampen mot Sverige som arrangeras lördagen den 16 november i Stockholm.

Tävlingsreglerna är följande:

  • Bidragen ska vara skrivna på svenska
  • Visans text får inte vara publicerad tidigare.
  • Skriv texten till en känd melodi, glöm inte att uppge vilken.
  • Varje deltagare får sända in högst tre visor.

Skicka in ditt bidrag här senast 31.8!

Mästerskapen i nyskrivna snapsvisor arrangeras av Finlandssvenska Rimakademin, FiRA. SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut tar emot och arkiverar alla bidrag. 

Frågor kan riktas till folkmusikinstitutet på e-postadressen sbyxzhfvx@fyf.svif.sls@kisumklof  eller per telefon till arkivarie Synnöve Svanström, tfn 06-319 56 03 (juni och augusti).