5.11.2019 - 09:00

Sarah Wikner disputerar på den talade svenskan i Helsingfors

FM Sarah Wikner, doktorand vid Åbo Akademi, försvarar fredagen den 15 november 2019 sin doktorsavhandling Svenskan i Helsingfors. Uppfattningar, perception och variation. Wikner är anställd som språkvetenskapliga nämndens forskare vid SLS.

I sin avhandling undersöker Wikner den talade svenskan i Helsingfors ur olika perspektiv, dels med fokus på uppfattningar om den, dels med fokus på variation i faktiskt språkbruk. Avhandlingen visar att svenskan i Helsingfors varken uppfattas eller kan beskrivas som en enhetlig regional varietet, utan snarare som en samling individuella sociala stilar. Avhandlingen visar emellertid också att det finns språkdrag som fungerar som platsindex för Helsingfors. Dessa språkdrag kopplas undantagslöst ihop med Helsingfors och aldrig med något annat geografiskt område. Språkdragen är konsonantförlängning (t.ex. [pra:t:a], [le:k:a]), vokalförlängning i kombination med finalt r-bortfall (t.ex. [jag hit:a:] för jag hittar), knarr och nasalitet.

Opponent vid disputationen är professor Catrin Norrby, Stockholms universitet.