27.1.2023 - 08:00

Pestparken, Drakan och Kattan – inofficiella ortnamn nyhet i Finna Klassrum

I det nya materialpaketet Namn på platser i vår närmiljö inspirerar Svenska litteratursällskapet lärare och elever till att reflektera över vilka namn på platser som används i dagligt tal.

Genom utvalda exempel ur arkivets samlingar visas variationen i hur de inofficiella namnen bildas och används. Ofta har namnen uppstått ur de officiella versionerna men ibland hänför sig namnen till platsens läge, utseende eller historia.

En picknick i Pestparken låter inte så inbjudande men det inofficiella namnet för Gamla Kyrkoparken i centrala Helsingfors refererar till att offer från pestepidemin som härjade i början av 1700-talet begravdes i parken. De inofficiella namnen kan ibland användas av en väldigt liten grupp människor, till exempel ett kompisgäng eller en familj, men ibland är de mer allmänt kända, som till exempel Drakan för Nylands brigad i Dragsvik. Allt från gatuhörn och hus till stadsdelar och skolor kan ha egna inofficiella namn. Ett väletablerat namn på en skola är till exempel Kattan för Katedralskolan i Åbo.

Genom arkivmaterialet får eleverna en överblick över hur de inofficiella namnen kan bildas och användas. Samtidigt uppmuntras de via uppgifterna att reflektera över de inofficiella namn de själva använder på platser i sin närmiljö. Namnen utgör en del av vårt gemensamma immateriella kulturarv och materialpaketet vill även få eleverna att reflektera över sin roll som medskapare och upprätthållare av kulturarvet.   

Arkivmaterialet hör till insamlingsprojektet Namnen i våra städer. Finna Klassrum är en del av den nationella söktjänsten Finna.fi och är avsedd för lärare. Materialpaketen kombinerar utvalda digitala material med färdiga uppgiftsförslag att använda i undervisningen. SLS arkiv har redan sex materialpaket i Finna Klassrum.

Bild: Steissin, inofficiellt namn för Helsingfors järnvägsstation som nuförtiden heter Helsingfors centralstation. Namnet kommer från det svenska ordet station och används både på svenska och finska. Foto: Janne Rentola, 2010. SLS/Ortnamn i Helsingfors.