5.4.2018 - 17:06

Ole Johansson ny skattmästare för Svenska litteratursällskapet


Bergsrådet Ole Johansson har valts till Svenska litteratursällskapets (SLS) nya skattmästare vid årsmötet den 5 april 2018. Johansson efterträder kommerserådet Magnus Bargum, som inte ställde upp för återval.


Som skattmästare är Ole Johansson ordförande för SLS finansråd och även medlem av sällskapets vetenskapliga råd. Johansson har varit medlem i finansrådet sedan 2007.

Vetenskapliga rådets medlemmar professor Claes Ahlund, professor Karmela Liebkind och docent Kristina Malmio stod i tur att avgå och de återvaldes för perioden 2018–2020.

Årsmötet beslutade återvälja lagman Johan Aalto till medlem i finansrådet för perioden 2018–2021 och välja verkställande direktören Robert Andersson till ny medlem i finansrådet fram till årsmötet 2019.

De övriga medlemmarna i vetenskapliga rådet och finansrådet fortsätter sina uppdrag.

Till nya hedersmedlemmar kallades professor Johannes Brusila (Åbo), professor Fred Karlsson (Helsingfors), minister Christoffer Taxell (Åbo) och docent Kerstin Thelander (Uppsala).

Vd Dag Wallgren konstaterade i sin översikt att avkastningen från SLS investeringar 2017 uppgick till 8 procent. Det var det sjätte året i följd med en stadigt positiv avkastning. Den goda ekonomin möjliggjorde att SLS kunde reservera 38 miljoner euro för Svenska kulturfondens utdelning 2018, en ökning på 2 miljoner euro jämfört med året innan. SLS forskningsanslag och övriga utdelning ökade med 24 procent till 3,5 miljoner euro.

– Glädjande nog gör den goda ekonomiska utvecklingen det möjligt för oss att satsa ännu mer på högklassig forskning och på att tillgängliggöra det finlandssvenska kulturarvet digitalt. Som ett vetenskapligt samfund är det av yttersta vikt för SLS att gå i bräschen för utvecklingen av digital humaniora. Det arbetet satsar vi nu helhjärtat på, säger Wallgren.

SLS årsredovisning för 2017 finns tillgänglig på www.sls.fi/sv/arsredovisning


För mer information, kontakta

Dag Wallgren, vd
040 522 4648
qnt.jnyytera@fyf.svif.sls@nergllaw.gad

Marika Mäklin, kommunikationschef
040 739 0149
znevxn.znxyva@fyf.svif.sls@nilkam.akiram