21.6.2021 - 08:30

Nytt nummer av Folk och Musik firar folkmusikforskaren Ann-Mari Häggman, 80 år

E-tidskriften Folk och musik fokuserar på den folkliga musik- och dansutövningen i det svenska Finland och i Norden. Tidskriften utkommer på fom.journal.fi.

Folk och musik 2021 tillägnas professor Ann-Mari Häggman med anledning av hennes centrala insatser inom folkmusikfältet och folkmusikforskningen. Häggman fyller 80 år 19.9.2021. Numret innehåller sex av Häggmans tidigare utgivna artiklar som återpubliceras. Artiklarna behandlar balladsång, den finlandssvenska spelmansrörelsen, finlandssvenska amerikaemigranters musik, insamlingshistoria, folkmusikens instrument samt finlandssvensk kulturidentitet.

Numret består också av en omfattande intervju med Häggman, gjord av professor Johannes Brusila, som fokuserar på forskning, förvaltning och förändring inom finlandssvensk folkmusik och den roll som Häggman haft i dessa sammanhang. Därtill finns utvalda delar ur Häggmans merit- och publikationsförteckningar.

”Musiken fanns där hela tiden, jag tänkte inte på det. Morfar sjöng, mamma sjöng, pappa sjöng , farfar och farmor sjöng … alla sjöng.” Så svarar Ann-Mari Häggman på frågan om när musiken kom in i hennes liv. Musiken har sedan följt Häggman under hela hennes liv och mångfasetterade karriär.

”Men nog tycker jag att jag borde ha skrivit mer. Det är kanske det som jag ångrar mest, att jag inte har tagit mig den där tiden att sätta mig ned och skriva. Inte så mycket för min egen skull, men jag tänker på alla de där människorna som har givit mig ett så underbart material.”

Folk och musik är ett forum för såväl dagsaktuella som historiska ämnen. Tidskriften fokuserar på den folkliga musik- och dansutövningen i det svenska Finland och i Norden, och bjuder på populärvetenskapliga artiklar, korta fritt hållna aktuella texter och kolumner. Tidskriften ger ett brett och mångvetenskapligt perspektiv på folklig musikverksamhet. E-tidskriften ges ut en gång per år inom ramen för Finlands svenska folkmusikinstituts verksamhet. Folk och musik vänder sig till såväl musiker, sångare och dansare som till forskare, studenter och en kulturintresserad allmänhet.

För mer information, kontakta

Niklas Nyqvist
Producent
Svenska litteratursällskapet i Finland
avxynf.aldivfg@fyf.svif.sls@tsivqyn.salkin , +358 40 665 6582

Omslag: Ulrika Öhman (Selma & Louise)