3.5.2019 - 11:01

Nya SLS-forskare undersöker fotbollsklubbar och integration i Svenskfinland

Svenska litteratursällskapet har utsett FD Katarzyna Herd till SLS-forskare i etnologi och FD Linda Bäckman till SLS-forskare i svenska språket. Båda forskarna beviljas forskningsbefattningar för ett års tid.

Katarzyna Herd forskar i svenskspråkiga fotbollsklubbar i Finland och hennes forskningsplan har rubriken History, language and football. The position of Swedish-speaking football clubs in Finland. Herd fokuserar på tre klubbar av olika ålder; IFK Helsingfors (grundad 1897), IFK Mariehamn (g. 1919) och FF Jaro (g. 1965). Temat för forskningen är fotbollsklubben i korsningen mellan historia, gränser och språk vid specifika tidpunkter i det förflutna. Herd menar att fotbollen fungerar som ett forum där motsatta ideologier kan mötas, kollektiva minnen uppstå och identiteter utforskas och formas. Forskningsbefattningen förläggs till Åbo Akademi. 

Linda Bäckman har innehaft befattningen som SLS-forskare i svenska i ett år, och fortsätter nu med sin forskning som berör hur integration i Svenskfinland konstrueras diskursivt. Forskningsplanen har rubriken Superdiversitet i Svenskfinland? Språk och integration i två småstadsmiljöer. Bäckman undersöker språk och integration i Ekenäs och Pargas utgående från ett etnografiskt material, där intervjuer med invandrade personer och andra ortsbor ingår. Forskningsbefattningen förläggs till Åbo Akademi. 

SLS-forskarna anställs vid universitet och finansieras av SLS. Deras uppgift är att bedriva forskning enligt den plan som lämnades in i samband med ansökan. Den första forskarbefattningen tillsattes 2017, då fil.dr. Mats Wickström fick en tvåårig befattning i historia vid Åbo Akademi. Forskarbefattningarna utlyses på beslut av SLS vetenskapliga nämnder. 

För mer information, vänligen kontakta

Christer Kuvaja, forskningschef
09-618 771 01
040-152 23 14
puevfgre.xhinwn@fyf.svif.sls@ajavuk.retsirhc