3.6.2020 - 08:00

Ny utgåva: Topelius universitetsmaterial beskriver hans akademiska karriär

Zacharias Topelius förbindelser med Kejserliga Alexanders-universitetet i Helsingfors sträckte sig över 65 år, från 1833 till hans död 1898, men författarens akademiska sida är mer okänd än den skönlitterära. På topelius.sls.fi utkommer nu en mångfald texter som relaterar till Topelius akademiska liv.

Zacharias Topelius (1818–1898) var professor i Finlands historia i 20 år. Efter sig lämnade han ett digert manuskriptmaterial, som nu publiceras för första gången. På sammanlagt 3 500 handskrivna sidor behandlar han ingående och med flytande penna Finlands geografi, folk och historia. Här ingår också en kurs i allmän historia från 1872, där fokus på topelianskt vis framför allt ligger på att försöka beskriva de europeiska nationalkaraktärerna. Den första delen av föreläsningarna publicerades 2017.

I utgåvan Academica presenteras ett urval med över 130 texter som ansluter till akademiska sammanhang. I materialet ingår bland annat uppsatser, tal, hyllningsdikter, promotionstexter, arbetskoncept och diarier, och för första gången finns Topelius avhandling på latin tillgänglig i svensk översättning. Helheten visar hur Topelius akademiska miljöer förändrades från studentens och magisterns värld till professorns, rektorns och slutligen emeritus verksamhetsfält.

Academica och föreläsningarna utkommer digitalt på topelius.sls.fi.

Zacharias Topelius Skrifter är den första vetenskapliga och kommenterade utgåvan av Topelius omfattande författarskap, som i decennier har format bilden av Finland. Utgåvan produceras av Svenska litteratursällskapet i Finland.

 

Pressbilder kan laddas ner via länkarna längre ner i det här meddelandet.

Universitetsbyggnaden vid Senatstorget i Helsingfors. F. Liewendal, Vyer af Helsingfors och dess omgifningar, 1852.

Omslagsbilder

Foton på Zacharias Topelius kan laddas ner från sls.finna.fi.

 

Zacharias Topelius
Academica
Utg. Katarina Pihlflyckt
Zacharias Topelius Skrifter XVI
Utkommer gratis på topelius.sls.fi

Zacharias Topelius
Föreläsningar i geografi och historia 1865–1875
Utg. Jens Grandell
Zacharias Topelius Skrifter XV
Utkommer gratis på topelius.sls.fi