22.10.2020 - 10:30

Ny utgåva: Topelius sista stora roman belyser drottning Kristinas tid

Planeternas skyddslingar är en äventyrlig berättelse om det stormiga 1600-talet med drottningen som abdikerade och bytte tro i en av huvudrollerna. Romanen kombinerar populariserad historisk kunskap, underhållning, mystik och essäistik på ett karakteristiskt, topelianskt sätt. Världsbilden är dock mörkare och anknytningen till aktuella frågor i Topelius samtid starkare än i författarens tidigare historiska fiktionsprosa.

Planeternas skyddslingar utkom 1889. Den avslutar Topelius skönlitterära gestaltning av Sveriges och Finlands gemensamma historia, en uppgift som han hade tagit sig an 40 år tidigare.

Huvudpersonerna, Kristina och ett tvillingpar av judisk börd, är födda samma natt under stjärnor som förebådar både makt och undergång. Topelius skildrar Kristina som människa och regent fram till tronavsägelsen och beslutet att konvertera till katolicismen. Tvillingarna växer upp i ett nyländskt torp, men ödet för dem samman med drottningen och ut i världen, till trettioåriga krigets slagfält, Jerusalem och sultanpalatset i Konstantinopel.

Med historien som fond behandlar Topelius aktuella samtidsfrågor om krig och fred, religiös likgiltighet, kristen kärlek och kvinnors rätt till bildning. Planeternas skyddslingar är en storslagen idéroman där den äldre Topelius religiositet och alltmer pessimistiska syn på världen och historien bildar en syntes.

Romanen trycktes först som följetong 1886–1888. Efter Topelius död 1898 har nya upplagor haft titeln Stjärnornas kungabarn enligt författarens önskan. Svenska litteratursällskapets utgåva återger den första bokupplagan från 1889. Utgivare är Sebastian Köhler, som också står för inledningen, och Anna Movall.

Zacharias Topelius Skrifter är den första vetenskapliga utgåvan av Topelius omfattande författarskap, som nådde en stor publik och i decennier bidrog till att forma historiesynen hos läsarna i både Sverige och Finland.

Recensionsexemplar: försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 9 618 775 35.

Foton på Zacharias Topelius kan laddas ner från sls.finna.fi

Zacharias Topelius
Planeternas skyddslingar. En tids- och karaktersstudie från drottning Kristinas dagar
Utg. Sebastian Köhler & Anna Movall
Zacharias Topelius Skrifter IX
Cirkapris 38 euro
ISBN 978-951-583-511-6
748 s., inbunden
Omslag: Antti Pokela
Utkommer gratis på topelius.sls.fi