6.5.2020 - 08:00

Ny SLS-forskare undersöker hur evolutionsidéer spreds i Finland

SLS har beviljat FD Julia Dahlberg en treårig befattning som SLS-forskare i historia vid Uleåborgs universitet. Hon kommer att undersöka evolutionsidéer och samhällsdebatt i Finland 1860–1910Hon lyfter fram hur kunskap om evolutionsteorier cirkulerade i den finska offentligheten och genom vilka personer idéerna spreds från tiden då Charles Darwins Om arternas uppkomst publicerades 1859 fram till 1910-talet.

Dahlberg kommer att undersöka hur och när författare som var centrala för evolutionsidéerna, bl.a. Jean-Baptiste Lamarck, Charles Darwin och Herbert Spencer, började diskuteras i finländsk press. Hon riktar också blicken på andra sammanhang där den stora allmänheten kunde komma i kontakt med evolutionstanken, t.ex. litteraturen, konsten och skolundervisningen. I stället för att fokusera på enskilda auktoriteters ”nya” och ”originella” tankar om evolutionsteorier lyfter hon fram sådana personer och nätverk som på olika sätt bidrog till att popularisera evolutionsteorierna genom offentlig debatt. Hon fäster också särskild uppmärksamhet vid olika faktorer som motverkade cirkulationen av evolutionsidéer i den finska offentligheten, t.ex. språkfrågan och den hegelianska filosofins popularitet.

Julia Dahlberg disputerade vid Helsingfors universitet 2018 på avhandlingen Konstnär, kvinna, medborgare. Helena Westermarck och den finska bildningskulturen i det moderna genombrottets tid 1880–1910. Under arbetet med avhandlingen medverkade hon i det SLS-finansierade projektet Kretsen kring Edvard Westermarck och det tidiga 1900-talets idélandskap, också det förlagt till Uleåborgs universitet. Dahlberg inleder arbetet som SLS-forskare i november.