20.5.2022 - 15:00

Ny insamling: Finland och Nato – nu skrivs historia

Med frågelistan ”Finland och Nato – nu skrivs historia” vill SLS arkiv dokumentera samtiden för forskare som i framtiden vill undersöka hur du som medborgare uppfattar och hanterar de aktuella skeendena.  

Finland har lämnat in sin ansökan till Nato och vi upplever en tid som redan nu beskrivs som historisk. I och med Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari fick frågor om säkerhet, hotbilder, krisberedskap och försvar en ny relevans. I två år dominerade pandemiexperterna i medierna, men de byttes i ett slag ut mot analyserande utrikespolitiska forskare, militärbefäl och politiker.

Hur ser du på Finland just nu och på Finlands ställning i Europa ? Vad tänker du om det förändrade säkerhetsläget?  Svara på frågelistan här.