19.12.2018 - 09:30

Ny folkmusik från Jeppo

 

Lagom till jul ger SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut ut två skivor med splitterny finlandssvensk folkmusik. Jepokryddonas tredje cd Ein Tridi bjuder på både gammal bröllopsmusik från Jeppotrakten och nykomponerade låtar, medan mästerspelmannen Lars Engstrand förevigar traditionella dansmelodier från Jeppo. 


Andra och tredje generationens ”Jepokryddor” på ny skiva

Jepokryddona är en livskraftig folkmusikgrupp som är välkänd både i Finland och internationellt. Gruppen har i sommar turnerat i USA och Canada, och tidigare även i Sverige, Island, Estland, Tyskland, Tjeckien, Ryssland och Australien.

Jepokryddona har med tiden blivit ett slags rörelse, där yngre förmågor efter hand introduceras till gruppens breda folkmusikrepertoar och lär sig de gamla Jeppolåtarna. Allt sedan gruppens ledare, mästerspelmannen och musikpedagogen Christine Julin-Häggman startade verksamheten med de första ”kryddorna” 1994 har samtliga medlemmar studerat violinspel vid Jakobstadsnejdens musikinstitut. Det har gett dem goda förutsättningar att fördjupa sig i Jepokryddonas unika folkmusikstil. 

På den nya skivan är det andra och tredje generationens Jepokryddor som spelar med glädje, schvung och glöd. 


Mästerspelman på soloskiva

I Jeppo har färgstarka spelmän hållit de gamla danserna menuett och polska levande i obruten tradition sedan 1700- och 1800-talet. I den miljön växte Lars Engstrand (f. 1942) upp. Vid tio års ålder började han spela fiol tillsammans med sin far, men hans verkliga läromästare blev mästerspelmannen Viktor Andersson (1901–1974).

Anderssons spelstil var temperamentsfull och rytmisk, med variationsrik ornamentering och karakteristiska överraskande pauser. Hans spel kom att bli legendariskt och mycket av karaktären fördes vidare av spelmännen i ortens spelmanslag. Med starka influenser från Andersson i kombination med intryck från flera andra av bygdens stora spelmän har Lars Engstrand under flera decennier utvecklat en högst personlig spelstil och fått en repertoar som omfattar otaliga melodier som spelats till dans i generationer.

Lars Engstrand har hängivet fört låttraditionen i Jeppo vidare och är idag en inspirationskälla för de yngre spelmännen i nejden. Sommaren 2006 tilldelades han mästerspelmanstiteln vid Folkmusikfestivalen i Kaustby som erkänsla för att han bevarat och vårdat det gamla spelmansarvet.

Albumet bjuder på ett urval av låtarna i hans rika repertoar.

Båda skivorna kan köpas i Gros bokhandel i Vasa, på Boklund.fi (https://www.boklund.fi/ljud),
i Vetenskapsbokhandeln i Helsingfors (www.tiedekirja.fi) och
i SLS kundtjänst i Vasa (Handelsesplanaden 23).

Skivorna publiceras inom kort även på flera streamingtjänster på webben.

Jepokryddona 
ein tridi 
Folkmusik från Finlands svenskbygder 33
Cirkapris 18 euro

Lars Engstrand
Traditionella dansmelodier från Jeppo
 
Folkmusik från Finlands svenskbygder 32
Cirkapris 15 euro

För mer information om skivorna, kontakta
Synnöve Svanström        
arkivarie, SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut
flaabir.finafgebz@fyf.svif.sls@mortsnavs.evonnys , +358 (0)6 319 5603 eller +358 (0)50 545 7264

För recensionsexemplar, kontakta
Hanna Riska
försäljningskoordinator, Svenska litteratursällskapet i Finland
unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah , +358 (9) 618 775 35