29.9.2021 - 08:00

Ny digital utgåva: Journalisten Topelius stod på läsarnas sida

Vad är relevant och aktuellt för läsarna? Zacharias Topelius banade väg för nytänk och framgång i tidningsvärlden när han på 1840-talet började skapa innehåll själv, i stället för att kopiera ur andra tidningar. Ett personligt tilltal och en bred satsning på inrikesnyheter, lokala händelser och kultur fick snart allt fler läsare att slå upp tidningen. I Publicistik samlas hundratals texter som Topelius skrev under femtio produktiva år.

Zacharias Topelius var verksam som journalist under en expansiv tid i tidningspressens historia i Finland. Han var redaktör för Helsingfors Tidningar 1842–1860, en period präglad av stora samhällsförändringar och successivt lättare censur. Som redaktör introducerade han nya grepp och genrer som socialreportaget, kåseriet och rättssalsreportaget, och lyckades göra tidningen till landets mest lästa. Också skönlitterära texter var självklara inslag i tidningen, både översättningar från andra språk och Topelius egna – han skrev noveller, följetonger och dikter som kommenterade aktuella händelser. Efter redaktörskapet fortsatte Topelius att bidra i andra tidningar med bland annat opinionstexter och reseskildringar.

Utgåvan Publicistik omfattar över 900 artiklar publicerade 1842–1892. De visar på Topelius journalistiska bredd och ger en god inblick i liv och samhälle under 1800-talet.

Zacharias Topelius Skrifter är den första vetenskapliga utgåvan av Topelius omfattande författarskap, som nådde en stor publik och i decennier bidrog till att forma historiesynen hos läsarna i både Sverige och Finland.

Alla utgåvor utkommer gratis på topelius.sls.fi. Foton på Zacharias Topelius kan laddas ner från sls.finna.fi.

Spara datumet! Den 18 november kl. 14–16 bjuder vi in till seminariet Tidningen som tidsspegel/Lehti aikansa peilinä, i samarbete med Päivälehtimuseet. Mera information finns snart på sls.fi.

Tilläggsinformation, kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 40 558 2096.

Zacharias Topelius
Publicistik
Utg. Pia Asp, Mats Dahlberg, Jens Grandell, Maren Jonasson, Eliel Kilpelä & Frida Wickholm
Zacharias Topelius Skrifter XVIII

 

Pressbilder:
Omslag Antti Pokela.