20.2.2019 - 08:00

Ny digital utgåva: Finland i 19de seklet fångar samhället under den ryska tiden

Svenska litteratursällskapet i Finland ger ut det illustrerade praktverket Finland i 19de seklet på nätet. Verket utkom första gången 1893 på initiativ av professorn och lantdagsmannen Leo Mechelin. Författaren Zacharias Topelius tecknar här en levande bild av folket och landet under 1800-talet, en bild som kom att prägla flera efterkommande generationer.

Finland i 19de seklet ingick i Mechelins politiska program för att motivera Finlands särställning i det ryska riket. Han ville med ett gott samtida vittnesbörd visa på de finländska framstegen inom olika områden i samhället. Ett trettiotal sakkunniga bidrog med texter om allt från nationalhushållning till litteratur och konst, medan bl.a. Gunnar Berndtson, Albert Edelfelt, Axel Gallén och Eero Järnefelt stod för illustrationerna.

Zacharias Topelius skrev förordet och de inledande kapitlen, och intog en central ställning vid planeringen av verket. Finland i 19de seklet utgör tillsammans med Topelius tidigare bildverk, föreläsningar och läseböcker en helhet som visar utvecklingen i hans synsätt inom historia och geografi. Den kommenterade, digitala utgåvan består av Topelius bidrag med tillhörande illustrationer, verket i sin helhet finns tillgängligt som faksimil. Inledningen är skriven av Rainer Knapas, Elisabeth Stubb och Katarina Pihlflyckt. Finland i 19de seklet är en del av utgåvan Zacharias Topelius Skrifter.

Zacharias Topelius Skrifter är den första vetenskapliga utgåvan av Topelius omfattande författarskap, som nådde en stor publik och i decennier bidrog till att forma bilden av Finland.


Finland i 19de seklet
Utg. Katarina Pihlflyckt
Zacharias Topelius Skrifter XIV
Fritt tillgänglig på topelius.sls.fi och som epub på www.sls.fi.


Pressbilder, illustrationer ur boken (bilagor):

Tammerfors vid strömmen, efter fotografi.

”Gudstjänst i skärgården” av Albert Edelfelt.

Foton på Zacharias Topelius kan laddas ner från sls.finna.fi

För mer information, kontakta redaktören Katarina Pihlflyckt, katarina.pihlflyckt@sls.fi eller +358 9 618 775 10.