26.10.2021 - 08:00

Ny bok: Självstyret på Åland håller hög kvalitet

Vilka politiska, administrativa och rättsliga kvaliteter präglar självstyret på Åland? Vad kännetecknar en välfungerande autonomi? Det är frågor som boken Det åländska självstyrets kvaliteter söker svar på.

– Självstyrelsens 100-årsjubileum ger tematiken en särskild aktualitet, men frågan om hur autonomier styrs är ständigt aktuell även på det internationella planet i och med att olika typer av självstyrda lösningar ökar och ofta innehåller politiskt sprängstoff, säger bokens författare Jan Sundberg och Stefan Sjöblom.

Trots det internationella intresset finns det begränsat med forskning om självstyrets kvaliteter. Sundberg och Sjöblom presenterar här en modell för hur andra självstyrande regioner kan studeras, med ambitionen att boken ska ge näring till fortsatta jämförande studier. Vilka kvalitetsaspekter är särskilt betydelsefulla just på Åland? Boken lyfter fram utformningen av val- och partisystemet, utvecklingen av parlamentarismen, professionaliseringen av administrationen samt lagstiftningsbehörigheten och grundlagskontrollen. Också betydelsen av ålänningarnas tilltro till det komplexa självstyret och nationsbygget behandlas.

En positiv utveckling har skett kring så gott som samtliga ovannämnda kvalitetsaspekter, och särskilt den politiska styrningen och lagstiftningen på Åland uppvisar en hög kvalitet. Självstyret har visat sig vara en framgångsfaktor för Åland, som bevisat att landskapet har kompetens att klara av en utvidgning av självstyrelsens behörighetsområden.

 

Jan Sundberg är professor emeritus i statsvetenskap vid Helsingfors universitet och har i sin forskning riktat in sig på etnisk mobilisering, partistudier, lokala och nationella val och valsystem. Stefan Sjöblom är professor i kommunalförvaltning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och har forskat i kommunal och regional utveckling samt i innovationer och styrning i den offentliga sektorn.

 

På Helsingfors bokmässa: Jan Sundberg och Stefan Sjöblom möter Karin Erlandsson under rubriken Åland – hundra år av ansvar och autonomi lördagen den 30 oktober kl. 17.30 på scenen Fiskehamnen. Moderator: Peik Henrichson.

 

Pressbilder:

1. Omslag: Antti Pokela
2. Författarna Jan Sundberg (t.v.) och Stefan Sjöblom. Foto: Janne Rentola/SLS

 

För recensionsexemplar och intervjuförfrågningar, kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 40 5582096.

 

Jan Sundberg & Stefan Sjöblom
Det åländska självstyrets kvaliteter
Demokrati, resurser och kompetens
Cirkapris 24 euro
ISBN 978-951-583-547-5
180 s., häftad
Omslag: Antti Pokela
Utges i Sverige i samarbete med Appell Förlag
Läs boken gratis på sls.fi