23.9.2019 - 08:30

Ny bok: Min ljusa stad – Sally Salminen, livet och litteraturen

Hösten 1936 förundrades man både i Norden och i Amerika över att ett okänt hembiträde i New York vunnit en romanpristävling, arrangerad av Wahlström & Widstrand i Stockholm och Holger Schildts förlag i Helsingfors. Ja, det var så häpnadsväckande att också världspressen uppmärksammade Sally Salminen (1906–1976), författare till Katrina. Romanen utkom i femton svenska upplagor redan före årsskiftet 1936/1937, och inom några år var den översatt till ett tjugotal språk. Därefter har Salminen gärna framställts som en askunge och enboksförfattare.

– Men det litterära genombrottet var bara början på ett nytt liv, säger Ulrika Gustafsson som fördjupat sig i ett rikt källmaterial av dagböcker, brev, manuskript, fotografier och intervjuer. Med Min ljusa stad – Sally Salminen, livet och litteraturen ger hon den första fullödiga presentationen av såväl hennes fascinerande levnadsöde som mångsidiga författarskap.

– Det har varit roligt och lärorikt att resa med Salminen från Vårdö i Ålands skärgård, där hon växte upp under knappa omständigheter, och som kosmopolit ute i världen. Hon var en av de första kvinnorna med allmogebakgrund som fick ett genomslag i den svenska litteraturen. Sally Salminen var också en utpräglad individualist, medveten om sitt värde och mån om sin frihet, samtidigt som hon starkt upplevde sitt sociala ansvar som samhällsmedlem. För eftervärlden är hon ett intressant tidsvittne, som haft både sin köns- och klasstillhörighet emot sig.

Salminen skrev ytterligare sexton böcker: romaner, memoarer och reseberättelser. Hon var mån om barnets och kvinnans perspektiv på världen och berättade om kvinnlig sexualitet, hushållsarbete, skandinaviskt invandrarliv i 1930-talets New York, krig och psykisk ohälsa. Från 1940 hade hon sin fasta hållpunkt i Danmark.

Ulrika Gustafsson är fil.dr i litteraturvetenskap, förlagsredaktör och skribent. Mer information om författaren finns på hennes webbplats textochkultur.se

Biografin ges ut i Sverige i samarbete med Appell Förlag.

Sally Salminens brev, dagböcker, manus, reseskildringar, fotografier och urklipp finns i SLS arkiv.

För recensionsexemplar kontakta 
Försäljningskoordinator Hanna Riska
hanna.riska@sls.fi eller +358 9 618 775 35.

Min ljusa stad – Sally Salminen, livet och litteraturen
Ulrika Gustafsson
ISBN: 978-951-583-477-5
376 s., inbunden
Omslag: Eva Wilsson