24.8.2021 - 08:00

Ny bok: Hundra år av kreativ småhandel och brokiga kulturmöten

Att mötas kring varor tar sig an en dynamisk tid i handelns historia. Under årtiondena runt sekelskiftet 1900 satte industrialiseringen, ökade inkomster och större näringsfrihet fart på konsumtionen. Allt fler kunde försörja sig på nya sätt, och både den spirande småhandeln och informella handelsutbyten gav upphov till intressanta möten.

– Ständigt har vi förvånats över hur brokigt och rörligt det förflutna var, då projektet synliggjort en frapperande mångfald av möten mellan lokalsamhälle och utifrån kommande. Då liksom nu erbjöd småhandel försörjning åt nyanlända och utsatta, säger bokens redaktörer Johanna Wassholm och Ann-Catrin Östman.

Nio forskare med bakgrund i historia, sociologi och traditionsvetenskaper visar hur säljare och köpare tog handelsplatsen i bruk på olika sätt. De tar upp lokala handelsmöten på stationära platser som torg och kyrkbacken samt återkommande marknadsplatser där såväl den lokala befolkningen som marknadsartister och romska, tatariska och judiska handelsmän möttes. Också handel som bygger på rörlighet uppmärksammas, såsom byteshandel på stränderna vid Finska viken och kringresande försäljare på landsbygden. Förhållandet mellan stad och landsbygd är centralt, liksom könsroller och social status, och olika språkliga och etniska relationer. Handelsverksamheten spänner över ett brett historiskt fält som sällan tagits upp inom finländsk kultur- och historieforskning.

Studierna i Att mötas kring varor bygger på minnesmaterial, intervjuer och fotografier samt myndighetsdokument och samtida tidningstexter.

 

I boken medverkar Jutta Ahlbeck, Niklas Huldén, Maren Jonasson, Hanna Lindberg, Eija Stark, Anna Sundelin, Sandra Waller, Johanna Wassholm och Ann-Catrin Östman.

 

Boken bygger på forskningsprojektet Kommunicerande konsumtion: Kringvandrande försäljare och kulturmöten i Finland 18001940 som pågick 2016–2019 och finansierades av Svenska litteratursällskapet i Finland.

För recensionsexemplar och intervjuförfrågningar, kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 40 558 2096.

Att mötas kring varor
Plats och praktiker i handelsmöten i Finland 1850–1950
Red. Johanna Wassholm & Ann-Catrin Östman
Cirkapris 25 euro
ISBN 978-951-583-539-0
309 s., häftad
Omslag: Antti Pokela
Utges i Sverige i samarbete med Appell Förlag
Läs boken gratis på sls.fi

 

Pressbilder:

  1. Två torgförsäljare på Salutorget i Åbo 1938. Foto: Pietinen. (Museiverket/Historiska bild­samlingarna)
  2. Torgförsäljning i Nådendal 1938. Foto: Pietinen. (Museiverket/Historiska bildsamlingarna)
  3. Handel med grisar på S:t Johannes torg i Karelen på 1930-talet. Foto: T. Laitinen. (Museiverket/Historiska bildsamlingarna)
  4. Fotografering på Uleåborgs höstmarknad 1937. (Museiverket/Journalistiska bildarkivet JOKA)