11.4.2019 - 14:00

Ny bok: Från tonårens mardrömmar till regnet i Kaunas. Henry Parlands samtliga prosa utkommer

Tangenterna sjunko lydigt under hans brådskande fingrar och sjöngo en ny sång för honom. Han arbetade.
När Alvar Heim kom till den lilla, utländska staden ..., hösten 1929

 

I dag kommer Henry Parlands prosatexter ut i vetenskaplig utgåva vid Svenska litteratursällskapet i Finland. Prosa publiceras både i tryck och digitalt på parland.sls.fi.

Henry Parland (1908–1930) är kanske främst känd som poet, men Parland själv såg av allt att döma prosan som en lika viktig del av sitt författarskap. Prosa innehåller Henry Parlands samtliga kortare berättande texter. Läsaren får följa författarskapet från tonårens mardrömmar och stilexperiment, via moderna beskrivningar av dagenefterstämning i förbudslagstidens Helsingfors, till filmatiska scener på Kaunas mörka och regniga gator.

I boken återges noveller och kortprosa från 1925–1930, allt från tidigare tryckta eller tryckfärdiga texter till råa och ofullbordade utkast. Dessutom ingår biografiska anteckningar från 1929–1930, det enda dagboksmaterial av Henry Parland som finns bevarat. Till skillnad från tidigare postuma tryck utelämnas ingenting i texterna och Parlands språk återges i original.

Prosa är del två i den vetenskapliga utgåvan Henry Parlands Skrifter. Den första volymen, Dikter, utkom 2018. Utgivare för Prosa är Elisa Veit som också står för inledning och kommentarer.

Samtidigt utkommer också romanen Sönder (utg. Per Stam 2005, 2019) i digital nyutgåva.

Henry Parland
Prosa
Utg. Elisa Veit
Cirkapris 28 euro
ISBN 978-951-583-436-2
Omslag: Antti Pokela

Utkommer även digitalt på parland.sls.fi

Utges i Sverige i samarbete med Appell Förlag

För recensionsexemplar, kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 9 618 775 35.

Bildtexter

1. Pärm. Prosa innehåller Henry Parlands noveller, berättande kortprosa och dagboksanteckningar.
2. Henry Parland 1927. Foto: Svenska litteratursällskapet i Finland/Henry Parlands arkiv. Okänd fotograf.
3. Henry Parland i Kaunas 1929–1930. Foto: Svenska litteratursällskapet i Finland/Henry Parlands arkiv. Okänd fotograf.
4. Utkast till Irrfärd i ett block med svart vaxdukspärm från sommaren eller hösten 1926. Parland har illustrerat texten med telefonstolpar. Svenska litteratursällskapet i Finland/Henry Parlands arkiv.
5. Arbetsmanuskript till Jag och min fars glasögon från 1929. Svenska litteratursällskapet i Finland/Henry Parlands arkiv.
6. Henry Parlands skrivhäften med prosa och dikter. Fotograf: Janne Rentola. Svenska litteratursällskapet i Finland.