25.11.2020 - 08:00

Ny antologi om studentprovet i modersmål fyller en kunskapslucka

Hur bra skriver finlandssvenska unga? Modersmålsprovet i brännpunkten sätter fokus på gymnasisternas prestationer, men tar också upp deras skrivförmåga i relation till den undervisning de fått och vad de kommer att behöva i arbetslivet.

Provet i modersmål och litteratur har en lång tradition i Finland och är fortfarande det enda obligatoriska i studentexamen. Antologin har väckt förhandsintresse, eftersom det fram till i dag har funnits lite samlad kunskap om provet.

I Modersmålsprovet i brännpunkten granskar sju forskare, lärare och språkexperter det svenska modersmålsprovet och de studerandes prestationer ur flera olika synvinklar. De ser närmare på vilka förutsättningar och förmågor finlandssvenska unga har att skriva utifrån givna anvisningar och material, men också på hur lärarna ser på provet. Dessutom diskuteras vilka färdigheter undervisningen ger och hurdana skrivkompetenser som behövs i yrkeslivet. Även elevernas tillgång till likvärdig undervisning i modersmål före gymnasietiden tas upp. Undersökningarna bygger på ett omfattande material bestående av provtexter, intervjuer, enkäter och statistik över provresultat.

I boken medverkar Mona Forsskåhl, Anna Maria Gustafsson, Jan Hellgren, Jannika Lassus, Beatrice Silén, Sofia Stolt och Anders Westerlund.

Modersmålsprovet i brännpunkten
Studentexamensprovet i modersmålet på 2000-talet

Red. Mona Forsskåhl, Jannika Lassus, Beatrice Silén & Sofia Stolt
Cirkapris 24 euro
ISBN 978-951-583-512-3
Omslag: Antti Pokela

Utkommer också gratis på https://www.sls.fi/sv/utgivning/modersmalsprovet-i-brannpunkten 

För recensionsexemplar och intervjuförfrågningar, kontakta  försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah  eller +358 9 6187753