29.11.2018 - 14:41

Nu lanseras antropologen Hilma Granqvists unika arkiv

 

Den finlandssvenska antropologen Hilma Granqvist (1890–1972) hör till föregångarna inom sitt område. Hennes fältarbete i Palestina på 1920- och 30-talen har rönt internationell uppmärksamhet. Granqvists efterfrågade men splittrade arbetsmaterial blir nu tillgängligt för läsare och forskare i ett digitalt arkiv. 

Granqvist studerade livet i den palestinska byn Artas på 1920- och 1930-talen, ett fältarbete som resulterade i fem omfattande verk om den arabiska muslimens världsbild. Hennes dokumentation av en försvinnande palestinsk värld under en politiskt turbulent tid, liksom också uppteckningarna av den lokala arabiska dialekten, har visat sig vara ovärderliga. Granqvists sällsynta insyn i den palestinska kvinnans vardag är fortfarande ett ovanligt fenomen inom forskningen i den här delen av världen. Genom att delta i såväl ”fröjder som sorger, fest och arbete” blev Granqvist en del av bygemenskapen, inbjuden att observera både mäns och kvinnors sfärer.

Arkivmaterialet som publiceras stegvis kommer att omfatta bl.a. Granqvists resedagböcker, fältanteckningar, brev, fotografier och publicerade böcker. Den 29 november 2018 lanseras resedagböckerna från hennes andra fältarbete i Palestina 1930–1931 och doktorsavhandlingen Marriage Conditions in a Palestinian Village I–II. Dessutom presenteras Granqvists liv och arbete i en artikel av historikern och egyptologen Sofia Häggman. Det digitala arkivet är ett samarbete mellan SLS, Finlands Mellanösterninstitut, Finska Vetenskaps-Societeten, Palestine Exploration Fund (London) och Åbo Akademis bibliotek.

Allt material är fritt tillgängligt och publiceras på granqvist.sls.fi.

För mera information, kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 9 618 775 35.