21.5.2021 - 08:00

Nu kan din förening göra en insamling tillsammans med SLS

Planerar din förening att samla in material till exempel för ett jubileumsår, en publikation eller en utställning? Vill ni samla in berättelser och minnen för ert projekt? Då kan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) hjälpa till.

Våra arkivarier har kunskap och verktyg att genomföra insamlingar, och vi hjälper också till med att bevara och arkivera materialet för framtiden.

Vi tar emot förslag på aktuella insamlingsprojekt i samarbete med föreningar och organisationer. Den gemensamma insamlingen kan ske genom enkäter (exempel här) eller upprop om exempelvis fotografier eller andra dokument. För att göra insamlingen relevant och beskrivande för hela Svenskfinland kan SLS också bredda och fördjupa frågeställningarna.

Så här samarbetar vi

Din förening kan föreslå ett tema för insamling till SLS.

Insamlingen kan handla om något som är aktuellt för din förening och behövs för ett visst ändamål.

Om SLS väljer att gå vidare med det föreslagna ämnet planerar vi och föreningen tillsammans både innehåll och upplägg samt hur insamlingen ska spridas för att hitta rätt målgrupper. Vi hjälper också till med frågor om dataskydd och upphovsrätt.

Vi genomför insamlingen inom ramen för vår arkivverksamhet och ger föreningen tillgång till det insamlade materialet för det angivna ändamålet.

Materialet som samlas in arkiveras vid SLS och blir tillgängligt för forskare och andra intresserade när föreningens projekt har genomförts.

En konkret användning av det insamlade materialet prioriteras när SLS väljer samarbetspartner.

 

Skicka in din ansökan här senast den 1 augusti. I ansökningen ska framgå vad du vill samla in, till vem insamlingen riktar sig, vad materialet ska användas till och när du och din förening behöver materialet. Insamlingen kan inledas från och med 2022.

 

För mer information kontakta:

Pamela Gustavsson
enhetschef, Svenska litteratursällskapet i Finland
cnzryn.thfgniffba@fyf.svif.sls@nossvatsug.alemap

Katja Hellman
enhetschef, Svenska litteratursällskapet i Finland
xngwn.uryyzna@fyf.svif.sls@namlleh.ajtak