15.11.2018 - 11:31

Moskoviten nominerad till Stora Fackbokspriset i Sverige

Kari Tarkiainens bok Moskoviten. Sverige och Ryssland 1478–1721 har blivit nominerad till Stora Fackbokspriset. Priset om 125 000 kronor delas årligen ut av den svenska stiftelsen Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för allmännyttiga ändamål. Ändamålet med priset är att "stödja det slag framstående essäistiskt humanistiskt författarskap som lyfter fram vetenskap, bildning, tradition med hög stilistisk och fackmässig verkshöjd." 

Priset delas ut i december i Stockholm.

Tarkiainen har tidigare mottagit statsrådet Mauritz Hallbergs pris för bästa vetenskapliga verk på svenska 2018.