5.2.2020 - 19:00

Monika Fagerholm får Karl Emil Tollanders pris 2020

Foto

SLS belönade i samband med sin årshögtid den 5 februari 26 personer för deras insatser inom litteraturen, forskningen, dramatiken, musiken och bildkonsten. Den totala prissumman är 308 000 euro.

Karl Emil Tollanders pris

Karl Emil Tollanders pris om 40 000 euro och den Tollanderska medaljen tillföll författaren Monika Fagerholm för romanen Vem dödade bambi? I sitt banbrytande författarskap har Fagerholm förnyat det skönlitterära språket och blivit stilbildande inom det svenska språkområdet. Hennes verk är en inspirationskälla framförallt för unga kvinnliga författare i Finland och internationellt. I sin senaste roman visar Fagerholm hur våld söndrar både sitt offer och sin förövare. Med en kännspak kombination av närhet och distans synliggörs ömsesidiga beroenden av vänskap, begär, konkurrens och makt. Vid sidan av sitt nydanande och samhällsrelevanta författarskap har Fagerholm genom sin skrivskola främjat andra skribenters skönlitterära utveckling, och därmed den svenska och finska samtidslitteraturen.

Pris utdelades även till

författaren Malin Kivelä
författaren Robert Åsbacka
professor Marika Tandefelt
dramaturgen Annina Enckell
professor Nils Erik Villstrand
författaren Annika Sandelin och illustratören Linda Bondestam
filosofie doktor Ulrika Gustafsson
konstnären Johanna Ehrnrooth
professor Gunnar Broberg
författaren Ralf Andtbacka
filosofie doktor Victor Wilson
politices doktor Richard Brander
filosofie doktor Maria Kautonen
teologie doktor Björn Vikström
fader Mikael Sundkvist
författaren Eva-Stina Byggmästar
författaren Jens Mattsson och illustratören Jenny Lucander
docent Nora Hämäläinen
författaren Henna Johansdotter
författaren Eva Odrischinsky
journalisten, musikern Kjell Ekholm
författaren, musikern Mattias Björkas och fotografen Thomas Ekström

Läs prismotiveringarna

 

Porträttfoto av Monika Fagerholm. Fotograf: Niklas Sandström (Förlaget)