30.11.2021 - 08:00

Modernisten Kerstin Söderholms dagböcker utkommer digitalt

Under sin livstid var författaren Kerstin Söderholm (1897–1943) en känd och uppskattad lyriker. Ändå har hon med tiden blivit bortglömd. Med SLS nya digitala och vetenskapliga utgåva får Söderholm en plats i litteraturhistorien. Kerstin Söderholms dagböcker, som är utgåvans första del, utkommer i dag.

– Kerstin Söderholm skriver autofiktion långt innan begreppet uppfanns. Alla som i dag intresserar sig för de rapporter från den egna tillvaron som Karl Ove Knausgård, Marguerite Duras, Lars Norén och Friederike Mayröcker sänder ut har all anledning att läsa Kerstin Söderholms dagböcker från 1900-talets första hälft. De rymmer både likheter med och kontraster till de ovannämnda, och i – eller tack vare – sin självklara centrering på det egna jaget fördjupar de vår förståelse av vad det innebär att vara människa, säger författaren Jonas Ellerström, som skrivit utgåvans inledande essä, Dagbok och dikt.

Kerstin Söderholm debuterade 1923 och var samtida med tjugotalspoeterna Edith Södergran, Elmer Diktonius och Gunnar Björling. Söderholm gav ut sex diktsamlingar och en samling noveller, hon skrev också dagbok under hela sitt liv. Dagböckerna från 1913–1943 publicerades, enligt hennes egen önskan, postumt några år efter hennes död. Hon skrev månatliga inlägg, ofta i lyrisk eller essäistisk form, där ett intensivt utforskande av det egna jaget står i fokus.

soderholm.sls.fi publiceras alla Söderholms bevarade dagboksanteckningar i oförkortad form, även texter som inte tidigare har getts ut. Ett faksimilarkiv med transkriptioner finns för djupdykning i manuskriptmaterialet. Webbplatsen innehåller även en författarbiografi skriven av litteraturvetaren Hedvig Rask.

I juni 2022 kompletteras webbplatsen Kerstin Söderholm med hennes brev och skönlitterära manuskript. Söderholms tryckta diktsamlingar och en novellsamling finns digitaliserade hos Litteraturbanken.se.

 

Missa inte vårt program ”Kära dagbok” på Bokström den 3 december kl. 14.30. Jesper Högström, aktuell med Jag vill skriva sant. Tora Dahl och poeterna på Parkvägen, och Jonas Ellerström diskuterar författarliv i dagboksform med Ebba Witt-Brattström.

 

Tilläggsinformation, kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 40 558 2096.

 

Kerstin Söderholms dagböcker
Utg. Pieter Claes & Elisa Veit

 

Pressbilder:

1. Kerstin Söderholms dagböcker. Omslag Antti Pokela.
2. Kerstin Söderholm sommaren 1941, fotografi sänt i brev till Hadar Vessby 5.11.1941. Studio Atelier, Stora Robertsgatan 10, Helsingfors. Åbo Akademis bibliotek.
3. Kerstin Söderholm fotograferad av fotograf Helander. Åbo Akademis bildsamlingar.