24.5.2022 - 08:00

Modernisten Kerstin Söderholm i urval, i original och på Svenska Teatern

Webbplatsen Kerstin Söderholmsoderholm.sls.fi, där poetens dagböcker från 1906–1943 redan finns, kompletteras nu med brev och skönlitterära manuskript. Den 3 juni bjuder vi in till En eftermiddag med Kerstin Söderholm på Svenska Teatern. Samtidigt ger vi ut två urvalsvolymer, vara mänska med texter av Kerstin Söderholm och Mina lögner av den samtida poeten Henry Parland.

Webbplatsen Kerstin Söderholm

I brevarkivet på soderholm.sls.fi ingår över 800 brev av Kerstin Söderholm (1897–1943), både som privatperson och som sekreterare för Finlands svenska författareförening. Söderholms sociala nätverk framträder i breven och återspeglas i ett omfattande personregister. Till skillnad från de mer introverta dagböckerna berättar hon i breven om sin vardag, sitt skrivande och sin omedelbara omgivning. Till filosofen Rolf Lagerborg skriver Söderholm om hur diktsamlingar kommer till, men även om en vardag med krig och matbrist. Med sin svenska vän Hadar Vessby diskuterar Söderholm litteratur i ett brev och i ett annat berättar hon detaljerat om en bussolycka hon varit med om.

Bland de skönlitterära manuskripten finns både kända och okända dikter, prosatexter och dramatik såsom den opublicerade pjäsen Arnulf. På webbplatsen kan man bläddra bland faksimil, inskannade originalmanuskript, och utforska hela materialet i detalj.

På soderholm.sls.fi finns sedan tidigare Kerstin Söderholms dagböcker som utkom i november 2021, med inledning av Jonas Ellerström samt en författarbiografi, skriven av Hedvig Rask.

Söderholms tryckta diktsamlingar och en novellsamling finns tillgängliga hos Litteraturbanken.

En eftermiddag med Kerstin Söderholm

Utgivningsprojektet Kerstin Söderholm är nu komplett och vi bjuder in till en litterär eftermiddag på Svenska Teatern fredagen den 3 juni kl. 13–16. På scenen står bland andra författarna Martina Moliis-Mellberg och Hannele Mikaela Taivassalo, kritikern Tatjana Brandt och kulturjournalisten Ylva Perera. Programmet leds av journalisten Petter Lindberg och litteraturvetaren Frida Wickholm läser texter av Kerstin Söderholm. Se hela programmet och anmäl dig här, välkommen!

Modernister i urval: Kerstin Söderholm och Henry Parland

I vara mänska: Kerstin Söderholm i urval vänder sig texterna inåt, utforskar jaget och vänder och vrider på relationen till andra människor. Ett urval texter ur diktsamlingarna och dagböckerna har arrangerats runt fyra pronomen – jag, du, han, det – beroende på vart poeten vänder sin blick. Urvalsvolymen inleds med en essä av litteraturvetaren Anna Möller-Sibelius.

Samtidigt utkommer Mina lögner: Henry Parland i urval. Om Henry Parland (1908–1930) skrev i dag, skulle han vara en Twitter- eller Tiktokpoet. Hans texter är ofta korta och strösslade med skarpa observationer. Parland sätter ord på en ung persons osäkerhet och ångest, och får 1920-talet att kännas nära. Urvalsboken innehåller dikter, prosatexter och dagboksliknande anteckningar, och inleds med en essä av litteraturvetaren Agneta Rahikainen.

Tilläggsinformation och recensionsexemplar: försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 40 558 2096.

vara mänska
Utg. Pieter Claes & Elisa Veit
Cirkapris 15 euro
ISBN 978-951-583-565-9
115 s., inbunden
Omslag: Fredrik Bäck
Utges i Sverige i samarbete med Appell Förlag

Mina lögner
Utg. Pieter Claes & Elisa Veit
Cirkapris 15 euro
ISBN 978-951-583-564-2
106 s., inbunden
Omslag: Fredrik Bäck
Utges i Sverige i samarbete med Appell Förlag

Pressbilder

1. Kerstin Söderholm fotograferad av fotograf Helander. Åbo Akademis bildsamlingar.
2. vara mänska. Omslag: Fredrik Bäck.
3. Mina lögner. Omslag: Fredrik Bäck.