18.10.2019 - 12:51

Miljonfinansiering till forskning om pressen som kulturförmedlare och finlandssvenskhet i förhållande till nya ”andra”

Svenska litteratursällskapet i Finland har beviljat sammanlagt en miljon euro till två forskningsprojekt för åren 2020–2022. Det ena undersöker hur pressen fungerade som kulturförmedlare mellan Finland och Sverige från slutet av 1700-talet till början av 1900-talet. Det andra undersöker finlandssvenskhet dels i förhållande till nya finländare, dels hos finlandssvenskar som engagerat sig i olika slag av projekt i Afrika.

Projektet Informationsflöden över Östersjön: Svenskspråkig press som kulturförmedlare 1771–1918 kommer att undersöka hur pressen i Finland och Sverige har återanvänt varandras texter. Tack vare att dagspressen för den här perioden har digitaliserats i både Finland och Sverige kan projektforskarna studera överlappningar i textmassorna och därigenom se hur informationen spreds över Östersjön. Forskarna vill utreda vilka teman och händelser som dominerade informationsflödet och vad det här säger om pressens roll som kulturförmedlare mellan länderna.

Projektet är banbrytande genom att det kombinerar digitala resurser från två länder. Det kommer också att bidra till att utveckla de digitala metoderna inom den humanistiska forskningen. 

I projektet medverkar forskare vid både finska och svenska universitet: Åbo universitet, Helsingfors universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Sammanlagt sju forskare engageras för projektet. Det leds av Hannu Salmi som är akademiprofessor och professor i kulturhistoria vid Åbo universitet. Projektet beviljades 600 000 euro för åren 2020–2022.

Projektet Svenskfinlands nya konturer – identitet, disidentifikation och solidaritet i möten med intima ”andra” består av tre delprojekt som undersöker hur finlandssvenskhet skapas i relation till nya ”andra”.I delprojekten studeras möten med flyktingar, alternativ queeraktivism samt samarbetsprojekt i Afrika där tolkningar om finlandssvenskhetens betydelser träder fram.

Delprojektet om flyktingar undersöker invandrares möten med det finlandssvenska i Kronoby och i Helsingfors. Det här delprojektet studerar bland annat invandrarnas disidentifikation och framväxande, föränderliga identiteter. Delprojektet om alternativ queeraktivism undersöker identitetsarbetet hos arabiska flyktingar som identifierar sig som sexuella minoriteter och har nära vänskapsrelationer till finländska och finlandssvenska aktivister. I det tredje delprojektet undersöks finlandssvenskheten hos globalt orienterade finlandssvenskar som är aktiva inom projekt i Afrika.

De tre forskarna i projektet är knutna till Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och det leds av Elina Oinas, som är professor i sociologi. Projektet beviljades 400 000 euro för åren 2020–2022.

För ytterligare information, kontakta
Forskningschef Christer Kuvaja,
09 61 87 71 01, 040 152 23 14,
puevfgre.xhinwn@fyf.svif.sls@ajavuk.retsirhc .