23.3.2020 - 13:12

Max Engman in memoriam

Svenska litteratursällskapets tidigare ordförande, professor emeritus Max Engman (f. 1945) gick bort den 19 mars 2020. Engman valdes in i SLS styrelse 1980 och var sällskapets ordförande mellan 2010 och 2013. Han hade ett flertal andra förtroendeuppdrag inom SLS, bland annat i nämnden för historieforskning och i publikationsutskottet. Max Engman framhävde då han avgick från posten som ordförande att den akademiska gemenskapen i SLS var en av de viktigaste han haft under hela sitt yrkesliv.

Engman var professor i allmän historia vid Åbo Akademi mellan 1985 och 2011. Han var redaktionssekreterare för Historisk Tidskrift för Finland 1972–1982 och ansvarig redaktör 1982–2000. I sin forskning intresserade han sig särskilt för relationerna mellan Finland och Ryssland, migration och minoritetsfrågor samt 1900-talets imperieupplösningar. Hans doktorsavhandling S:t Petersburg och Finland. Migration och influens 1703–1917 belönades med Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 1984. Engmans sista bok, Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 1812–1922, gavs ut av SLS 2016 och uppmärksammades med Stora fackbokspriset i Sverige. Svenska Akademien gav honom sitt Finlandspris 1994 och Zibetska priset 2017. Han fick statens informationspris 1998 och 2008. År 2017 tilldelade litteratursällskapet honom Karl Emil Tollanders pris för hans framstående forskargärning. I prismotiveringen konstaterades: ”Engmans enastående styrka som forskare ligger i hans förmåga att gestalta det förflutna över nationella, språkliga och ideologiska gränslinjer.”

Vi minns Max Engman med värme.